česky Deutsch English

Informace o odboru

1.10.2014 (aktualizováno: 25.10.2023 16:54), Odbor správy majetku

vedoucí odboru
struktura odboru
 • oddělení majetkové - úsek pozemků (pronájmy, pachty, prodej, věcná břemena, souhlasy se stavbou) - budova A, 1. patro vpravo, č. dv.: A.1.08
 • oddělení majetkové - úsek bytový - budova A, 1. patro vpravo, č. dv.: A.01.06
 • veřejná zeleň, dětská hřiště - budova A, 1. patro vpravo, č. dv. A.01.11
 • odpadové hospodářství, MHD, nebytové prostory, pojištění majetkubudova A, 1. patro vpravo, č. dv. A.01.06
 • oddělení vnitřní správy - budova A, 1. patro vpravo, č. dv. A.01.10

CO LZE VYŘÍDIT NA ODBORU SPRÁVY MAJETKU

Na oddělení majetkovém

 • pronájem, výpůjčku, pacht, odkoupení, směnu pozemku,
 • pronájem městského bytu,
 • zřízení věcného břemene,
 • ohlášení záboru veřejného prostranství,
 • vyhrazené parkovací místo pro osoby se zdravotním postižením,
 • udělení souhlasu vlastníka pozemku ve smyslu § 96 odst. 3 písm. d), § 105 odst. 2 písm. f) a § 184a stavebního zákona,
 • udělení souhlasu s umístěním a používáním věcí určených nebo sloužících k odpočinku, stravování nebo přípravě pokrmů na veřejném prostranství ve vlastnictví města,
 • udělení souhlasu se zvláštním užíváním veřejného prostranství ve vlastnictví města vč. pozemních komunikací, a o podmínkách tohoto užívání,
 • udělení souhlasu s provozováním sportovní, kulturní nebo zábavní činnosti na plochách veřejné zeleně ve vlastnictví města,
 • udělení souhlasu s umístěním pevné překážky na pozemní komunikaci,
 • udělení souhlasu s povolením vzájemného připojení pozemních komunikací,
 • udělení souhlasu s uzavírkou nebo objížďkou,
 • udělení souhlasu s místní nebo přechodnou úpravou,
 • podněty na opravy komunikací a dopravního značení.

Na oddělení vnitřní správy

 • pronájem a výpůjčku zasedacích místností v budovách MěÚ.

Na úseku správy majetku

 • nabídky na prodej garáží na Jižním lomu,
 • podněty týkající se odpadového hospodářství,
 • podněty týkající se kácení a náhradní a nové výsadby zeleně na pozemcích města,
 • podněty na opravu dětských hřišť,
 • podněty týkající se MHD,
 • podněty na deratizaci,
 • podněty na opravu drobných kulturních památek.