česky Deutsch English

Formuláře

6.10.2016 (aktualizováno: 27.7.2022 16:56), Odbor správy majetku

Formuláře jsou ve formátu PDF a jejich vyplnění i elektronický podpis jsou možné v prohlížeči Adobe Reader (verze 10 a vyšší) nástroji Psací stroj a Podepsat. Tento prohlížeč je zdarma ke stažení zde.

Název formuláře Popis
Žádost o souhlas města Sokolova jako vlastníka pozemku, na kterém má být stavební záměr uskutečněn; jako vlastníka sousedního pozemku; atd.
potvrzení zaměstnavatele pro žadatele o přidělení nájemního bytu města Sokolova
žádost o nový nájem, výpůjčku či pacht pozemku
žádost o převod či prodloužení nájmu (výpůjčky, pachtu) pozemku
žádost o zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitosti ve vlastnictví města Sokolov
žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích pouze na městských pozemcích, které neplní funkci lesa
Žádost o koupi, směnu pozemku, zřízení práva stavby
pravidla pro přidělování parkovavích míst pro osoby se zdravotním postižením platná od 02.05.2012
doplněk k žádosti občana o povolení k vyhrazenému parkování osob se zdravotním postižením
Žádost ZTP
Žádost o souhlas s užíváním veřejného prostranství - zábor

Sazebník nájemného a pachtovného za užívání pozemků ve vlastnictví města Sokolov
Poplatek je vybírán v souladu se Sazebníkem nájemného a pachtovného schváleného radou města dne 19.07.2016
Pozemky nesloužící k podnikání (m2/rok):
  • Zahrada (pacht), vč. pozemku pod rekreační nebo zahrádkářskou chatou
   3,00 Kč
  • Zahrada (pacht) v k. ú. Novina u Sokolova a na pozemcích parc. č. 1175, 1176 a 1177 v k. ú. Sokolov, vč. pozemku pod rekreační nebo zahrádkářskou chatou
   2,00 Kč
  • Pozemek (účel užívání) neuvedený v bodech 1. a 2.
   9,00 Kč nebo individuální určení
Pozemky sloužící k podnikání (m2/rok):
  • Umístění dlouhodobého stánku
   1 000,00 Kč
  • Pozemek (účel užívání) neuvedený v bodě 1
   35,00 Kč nebo individuální určení
Zemědělský pacht (ha/rok):
Užívání lesního nebo zemědělského pozemku (ha/rok):    500,00 Kč

Úplatnost věcného břemene
Poplatek je vybírán v souladu s dokumentem Pravidla pro zřizování služebností zatěžujících nemovitosti ve vlastnictví města Sokolova, který byl schválen radou města Sokolova dne 03.10.2017, účinným od 04.10.2017
zasažený pozemek věcným břemenem do délky břemene 5 m 2.000,00 + DPH
zasažený pozemek věcným břemenem do délky břemene 50 m 10.000,00 + DPH
za každých dalších započatých 50 m trasy věcného břemene na daném pozemku

10.000,00 + DPH

Pronájem zasedací místnosti
Poplatek je vybírán v souladu se Sazebníkem krátkodobých nájmů a výpůjček schváleného vedením města dne 17.10.2017 (za hodinu):
Zasedací místnost pronájem                                                                 300,00 Kč
Neziskový sektor (spolky a kluby důchodců    bezúplatně