česky Deutsch English

Změny při vydávání osobních dokladů od 1. července 2018

15.6.2018 (aktualizováno: 15.6.2018 11:33), Odbor správních agend

Od 1. července 2018 dochází k zásadní změně při vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů. Od tohoto data bude za vyšší správní poplatek možné vyzvednout občanský průkaz i cestovní pas ve zkrácené lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin po podání žádosti, anebo do 5 pracovních dnů. Budete-li potřebovat cestovní pas nebo občanský průkaz vyhotovit například do druhého pracovního dne, bude vás to stát v případě cestovního pasu pro občana staršího 15 let 6 tisíc korun a v případě občanského průkazu pro občana staršího 15 let 1 tisíc korun a převzít bude možné tyto doklady jen na Ministerstvu vnitra České republiky.

Od 1. července 2018 se již nebudou vydávat tzv. „rychlé občanské průkazy na počkání“ (přikládají se dvě fotografie) s platností 1 měsíc z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu. Místo nich si budou moci občané zažádat o vydání občanského průkazu s čipem ve zkrácených lhůtách za vyšší správní poplatek. Budou se totiž vydávat pouze dva druhy občanských průkazů, a to občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (plastová karta) a v několika zvlášť určených případech občanské průkazy bez strojově čitelných údajů (přikládají se dvě fotografie). Občanské průkazy s čipem se budou vydávat průběžně podle skončení platnosti stávajících občanských průkazů s tím, že nepůjde o plošnou výměnu stávajících občanských průkazů. U běžných žádostí o vydání nových osobních dokladů se výše správních poplatků nemění, zůstává i stejná lhůta pro jejich vydání, tj. do 30 dnů od podání žádosti. Další novinkou při přebírání již vyhotoveného občanského průkazu je možnost zadání dalších dvou unikátních kódů. K povinnému bezpečnostnímu osobnímu kódu je možné přidat ještě identifikační kód pro vzdálený přístup a kód pro jeho případnou deblokaci.

Vítanou změnou pro občany bude určitě možnost obdržení informace o vyhotovení dokladu na jím uvedené číslo mobilního telefonu, nebo e-mailovou adresu, které uvedou při podání žádosti.

Souhrnné informace jsou uvedeny zde:
Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018
Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018