česky Deutsch English

Poradce pro národnostní menšiny

20.9.2014 (aktualizováno: 30.9.2019 8:15), Odbor sociálních věcí

Zákonem č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, v platném znění jsou na našem území uznány tyto národnostní menšiny: bulharská, chorvatská, maďarská, německá, polská, romská, rusínská, ruská, řecká, slovenská, srbská a ukrajinská.
Poradce pro národnostní menšiny sleduje situaci menšinových komunit, udržuje kontakty s jejich mluvčími a rodovými autoritami a spolupracuje s pracovníky státní správy, obecních samospráv, školami, organizacemi dětí a mládeže, osobnostmi s pozitivním vztahem k minoritním komunitám a občanům a nevládními organizacemi s cílem napomáhat hledání konsenzu mezi požadavky majority a minoritních komunit a řešení konfliktů mezi nimi i uvnitř těchto komunit.Plní cíle programů rozvoje obcí, sociální prevence a dalších aktivit dle usnesení vlády č. 686/1997 Sb.

Rozhodnutím Úřadu vlády ČR byla v letech 2007 - 2019 městu Sokolov poskytnuta dotace v rámci programu „Podpora terénní práce“na realizaci terénní práce v sociálně vyloučených romských lokalitách.

Město Sokolov usilovalo řadu let o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. Tuto spolupráci se podařilo navázat. Město Sokolov bylo ve výběrovém řízení Agentury úspěšné a spolupráce s Agenturou byla zahájena 01.07.2011.V roce 2014 podepsal starosta města Memorandum o vzdálené podpoře s Agenturou, to znamená, že intenzivní spolupráce byla již ukončena a bude se pracovat na udržení započatých aktivit, případně na vytváření nových.