česky Deutsch English

Oddělení sociální prevence

1.3.2016 (aktualizováno: 1.12.2017 9:10), Odbor sociálních věcí

Oddělení sociální prevence:

 • vykonává sociální kuratelu,
 • vede spisovou dokumentaci dětí, na které se vztahuje sociálně-právní ochrana,
 • vyhledává ohrožené děti, které zanedbávají školní docházku, požívají a jsou závislé na alkoholu a jiných návykových látkách,
 • vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilého,
 • spolupracuje se středisky výchovné péče, policií a ostatními orgány a institucemi, vč. sdělování údajů,
 • kontroluje výkon ústavní a ochranné výchovy, děti v zařízeních navštěvuje,
 • účastní se v trestním a přestupkovém řízení,
 • prošetřuje rodinné a výchovné podmínky,
 • navštěvuje dítě, které je ve výkonu vazby, či trestu odnětí svobody,
 • pravidelně vyhodnocuje situaci dítěte a jeho rodiny, zpracovává individuální plány ochrany dítěte, pořádá případové konference,
 • rozhoduje ve správním řízení o výchovných opatřeních a následně sleduje, zda jsou dodržována,
 • může uložit rodičům povinnost využít odbornou poradenskou pomoc.

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (31 kB, pdf)
Standard č. 1 - Místní a časová dostupnost (428 kB, pdf)
Příloha S 1 - 1 (obvody) (207 kB, pdf)
Příloha S 1 - 2 (instrukce pro pohotovost) (260 kB, pdf)
Standard č. 2 - Prostředí a podmínky (451 kB, pdf)
Příloha S 2 - 1 (339 kB, pdf)
Příloha S 2 - 2 (ochr. pomůcky) (347 kB, pdf)
Standard č. 3 - Informovanost o výkonu SPO (431 kB, pdf)
Příloha S 3 - 1 (263 kB, pdf)
Standard č. 4 - Personální zabezpečení (560 kB, pdf)
Příloha S 4 - 1 (358 kB, pdf)
Příloha S 4 - 2 (391 kB, pdf)
Standard č. 5 - Přijímání a zaškolování (519 kB, pdf)
Příloha S 5 - 1 (346 kB, pdf)
Standard č. 6 - Profesní rozvoj zaměstnanců (287 kB, pdf)
Standard č. 7 - Prevence (413 kB, pdf)
Standard č. 8 - Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu (455 kB, pdf)
Příloha S 8 - 1 (345 kB, pdf)
Příloha S 8 - 2 (333 kB, pdf)
Standard č. 9 - Jednání, vyhodnocování,IPOD (376 kB, pdf)
Standard č. 10 - Kontrola případu (336 kB, pdf)
Standard č. 11 - Rizikové a nouzové situace (519 kB, pdf)
Standard č. 12 - Dokumentace o výkonu SPOD (344 kB, pdf)
Standard č. 13 - Vyřizování a podávání stížnosti (339 kB, pdf)
Příloha S 13 - 1 (stížnosti) (267 kB, pdf)
Standard č. 14 - Návaznost výkonu SPOD (376 kB, pdf)