česky Deutsch English

Komunitní plánování

20.9.2014 (aktualizováno: 13.2.2023 10:13), Odbor sociálních věcí

Logo OPZ
Město Sokolov bylo partnerem projektu "Zefektivnění sociálních služeb ve městě Sokolov".

Dne 24.02.2022 byl Zastupitelstvem města Sokolova schválen v pořadí pátý komunitní plán - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Sokolova 2022–2024. Plánování je stanovení cílů s tím, že je vybrána nejefektivnější cesta k jejich dosažení. Výsledkem plánování je pak strategický plán. 

Vize plánu: Sokolov má systém sociálních služeb, který odpovídá zjištěným potřebám občanů, akceptuje místní rozdílnosti a je zajištěno jeho efektivní financování. 

Globální cíl plánu: Rozvíjet síť sociálních služeb v souvislosti se zjištěnými potřebami a minimálně zachovat stávající stav sítě sociálních služeb ve městě při dodržení rozsahu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Karlovarské kraje. 

Pro tvorbu Plánu byly využity Metodiky pro plánování sociální služeb, které odkazují na metodu komunitního plánování sociálních služeb. Podstata metody komunitního plánování sociálních služeb spočívá ve vzájemné aktivní spolupráci těch, kterých se oblast sociální péče dotýká (zadavatel, poskytovatel, uživatel). Komunitní plánování sociálních služeb slouží k optimalizaci, zefektivnění a zkvalitnění systému poskytování sociální péče. Naplňování Plánu rozvoje sociálních služeb by mělo vést k vytvoření systému sociálních služeb a programů vyhovujících místním podmínkám a potřebám.

V rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb vznikl ucelený přehled poskytovatelů sociálních služeb ve městě Sokolově - katalog. Jeho tištěnou verzi je možno bezplatně získat na Městském úřadu Sokolov, odboru sociálních věcí, v elektronické podobě je ke stažení na hlavní stránce OSV.

Město Sokolov spolupracuje s Karlovarským krajem na projektu "V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby", jehož součástí je nastavení základní sítě sociálních služeb. Strategické dokumenty pro oblast sociálních služeb a ucelený přehled poskytovatelů sociálních služeb Karlovarského kraje je ke stažení na www.kr-karlovarsky.cz

Výstupy z projektu „Zefektivnění sociálních služeb ve městě Sokolov“,  reg. číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_/0015390, financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost.