česky Deutsch English

Zimní stadion Sokolov – rozšíření systému EPS: instalace nasávacího systému

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 07.07.2022 - 12.12.2022

POPIS PROJEKTU:

Předmětem poskytovaného plnění je realizace tzv. stavby na klíč, kdy záměrem je v hlavní hale zimního stadionu s ledovou plochou v prostoru nad ochozy za brankami provést záměnu stávajících hlásičů EPS a nainstalovat nasávací kouřové hlásiče, které budou začleněny do současného systému EPS. 

ZHOTOVITEL STAVBY: ICS - systém s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení: 

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_2119.html

FINANCOVÁNÍ: 

Náklady dle smlouvy o dílo: 427 818,49 Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE:

Zájmové území

Zimní stadion - zájmové území