česky Deutsch English

Zimní stadion – stavební úpravy šaten – I.etapa

Stav projektu: V realizaci

POPIS PROJEKTU

Cílem stavby je rekonstrukce šaten pro hráče na zimním stadionu v Sokolově. Jedná se o celkovou rekonstrukci šaten a sociálního zařízení v 1.NP a 2.NP.  Při rekonstrukci dojde i k místním stavebním úpravám. Při stavbě bude provedena oprava povrchů – stěn, podlah stropů, budou provedeny nové obklady a dlažby v sociálních zařízeních, vyměněny zařizovací předměty, provedena místní výměna rozvodů studené a teplé vody.   Bude provedena kompletní výměna  elektroinstalace, lokálních elektrorozvaděčů pro tyto prostory, výměna zásuvek, vypínačů. Bude vybudován nový systém odvětrání prostorů šaten s využitím odpadního tepla (tzv. rekuperace). Celý objekt šaten bude upraven tak, aby vyhovoval současným podmínkám pro požární bezpečnost staveb.

ZHOTOVITEL PROJEKTU

ZISTAV s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1427.html

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Projekt je realizován městem Sokolov z rozpočtu města. Celkové výdaje projektu:  13 070 305,18 Kč (vč. DPH).

FOTODOKUMENTACE

Situace projektu Zimní stadion - úpravy šaten

Stávající stav

Zimák - stavající stav