česky Deutsch English

Zimní stadion – stavební úpravy šaten – I.etapa

Stav projektu: Připravuje se

POPIS PROJEKTU

Cílem stavby je rekonstrukce šaten pro hráče na zimním stadionu v Sokolově. Jedná se o celkovou rekonstrukci šaten a sociálního zařízení v 1.NP a 2.NP.  Při rekonstrukci dojde i k místním stavebním úpravám. Při stavbě bude provedena oprava povrchů – stěn, podlah stropů, budou provedeny nové obklady a dlažby v sociálních zařízeních, vyměněny zařizovací předměty, provedena místní výměna rozvodů studené a teplé vody.   Bude provedena kompletní výměna  elektroinstalace, lokálních elektrorozvaděčů pro tyto prostory, výměna zásuvek, vypínačů. Bude vybudován nový systém odvětrání prostorů šaten s využitím odpadního tepla (tzv. rekuperace). Celý objekt šaten bude upraven tak, aby vyhovoval současným podmínkám pro požární bezpečnost staveb.

ZHOTOVITEL PROJEKTU

Bude vybrán v zadávacím řízení

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Projekt je realizován městem Sokolov z rozpočtu města. Celkové výdaje projektu:  12.538.472 Kč (vč. DPH).

FOTODOKUMENTACE

Situace projektu Zimní stadion - úpravy šaten

Stávající stav

Zimák - stavající stav