česky Deutsch English

Zimní stadion Sokolov - stavební úpravy šaten - II. etapa

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 28.04.2020 - 07.08.2020

POPIS PROJEKTU

Stavební úpravy šaten zimního stadionu – II. etapa navazovala na I. etapu, která byla ukončena v roce 2019. Jednalo se o úpravy dispozic šaten pro jednotlivé věkové skupiny hráčů, doplnění hygienického vybavení, opravy konstrukcí, povrchů a podlah. Dále byly provedeny úpravy instalací, doplnění vzduchotechnického zařízení, elektrické požární signalizace, slaboproudých rozvodů atd.

Bourací práce - demontovaly se dveřní křídla, sanitární vybavení, svítidla. Vybouraly se zárubně, nové dveřní otvory, podlahové vrstvy v určeném rozsahu, příčky, obklady, prostupy pro vzduchotechnické potrubí. Byly odstraněny všechny nepotřebné rozvody instalací.

Nově byla postavena část vnitřních příček, část zůstane zachována. Stěny byly místně vyspraveny, nové omítnuty, v sociálních zařízeních byly obloženy podlahy a stěny. Byly osazeny nové vnitřní dveře se zvýšenou odolností proti poškození. 

Při stavbě došlo ke kompletní instalaci nových rozvodů teplé a studené vody, rozvodů topení, elektro silno i slaboproudu, instalaci nových zařizovacích předmětů. Prostory šaten byly nuceně větrány.  Na fasádě objektu šaten zimního stadionu byla osazena vzduchotechnická jednotka. Byla osazena nová vzduchotechnická potrubí.

ZHOTOVITEL AKCE: ZISTAV s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1732.html

FINANCOVÁNÍ:

Náklady dle smlouvy o dílo: 3 424 063,93 vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE

ZIMNÍ STADION - Šatny II. etapa

Po realizaci

ŠATNY 2

ŠATNY 3

ŠATNY 1