česky Deutsch English

Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 – výstavba bezbariérového přístupu pro handicapované žáky do budovy I. stupně

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 21.02.2022 - 30.09.2022

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016140

logo pás

POPIS PROJEKTU:  

Předmětem projektu byla výstavba bezbariérového přístupu do budovy I. stupně ZŠ prostřednictvím úpravy schodišť, vybudování nového výtahu a bezbariérových WC. Součástí projektu bylo také vybudování venkovního zázemí (stoly, lavice a zeleň) pro výuku či trávení volného času žáků v areálu školní zahrady.

Cílem projektu je zkvalitnit infrastrukturu a dostupnost pro základní vzdělávání ve městě Sokolov, aby žákům ZŠ ze spádové oblasti města a jeho okolí byl umožněn rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

ZHOTOVITEL STAVBY: BAUPORT s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení:

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_2022.html

FINANCOVÁNÍ:

Celkové náklady projektu: 3,03 mil. Kč vč. DPH

Celkové způsobilé výdaje projektu: 2,87 mil. Kč vč. DPH (z toho dotace 95%)

FOTO/DOKUMENTACE:

ZŠ Pionýrů bezbariéry

ZŠ Pionýrů bezbariéry