česky Deutsch English

Zajištění opěrné zdi na pozemku p.p.č. 2436/56 k.ú. a obec Sokolov

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 25.08.2017 - 04.12.2017

POPIS PROJEKTU

Důvodem provedené  opravy a zajištění opěrné zdi mezi parkovišti na tomto pozemku byl její špatný technický stav, který mohl zapříčinit její havárii. Původní nakloněná  betonová opěrná zeď byla odstraněna a  byla  nahrazena konstrukcí z tzv. gabionů (drátokošů naplněných kamenivem). Po ukončení stavby došlo k úpravě finálních povrchů v okolí stavby a také k opravě zateplení objektu dialýzy, které poškodila naklánějící se zeď.

ZHOTOVITEL AKCE: Algon a.s.

FINANCOVÁNÍ

Celkové náklady akce: 1 122 672 Kč vč. DPH

FOTODOKUMENTACE

Opěrná zeď Slovenská Opěrná zeď Slovenská 2