česky Deutsch English

Záchytné parkoviště II. v ul. Mánesova

Stav projektu: Připravuje se

POPIS PROJEKTU:

Cílem projektu je vybudování záchytného parkoviště v ul. Mánesova. Součástí projektu bude odvodnění parkoviště, návrh veřejného osvětlení, kamerového systému a dobíjecích stanic pro elektromobily. Tvar parkoviště respektuje ochranná pásma nadzemního vedení ČEZ a podzemního vedení vysokotlakého plynu.

ZHOTOVOITEL PD: Messor s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení: https://ezak.sokolov.cz/vz00002176

FINACOVÁNÍ:

Cena za zapracování PD: 456 170 Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE:

Zájmové území:

Záchytné parkoviště II. v ul. Mánesova

Situační výkres:

Záchytné parkoviště II. v ul. Mánesova

Záchytné parkoviště II. v ul. Mánesova