česky Deutsch English

Výstavba sociálně technického zázemí sportovně rekreační lokality Bohemia

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 01.05.2008 - 30.11.2008

Místo stavby:

Sokolov, ul. Pionýrů 2231, lokalita areál Bohemia

Popis:

V prostoru mezi víceúčelovým hřištěm a rekreačním parkem Bohemia byl nově vybudován přízemní objekt o rozměrech 23,62 x 7,65 m. Objekt je dispozičně rozdělen na šatny a sociální zařízení pro sportovce a na občerstvení a veřejné WC pro veřejnost.  

Výstavbou tohoto objektu došlo k zabezpečení chybějícího sociálního zázemí při pořádání veřejných kulturních a sportovních akcí v dané lokalitě, a to jak na hřišti, tak i v rekreačním parku Bohemia.

Zhotovitel:

Zhotovitel stavby: ISSO-Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Doba výstavby: 05/2008 – 11/2008

Technický dozor investora: Milan Gaži, Konsorcium INVENCE

Financování:

Financováno městem Sokolov za pomoci prostředků ze státního rozpočtu ČR v rámci poskytnuté účelové dotace z kapitoly 397 – OSFA - program 298220 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR.

Celkové výdaje na projekt: 9 019 677,00 Kč vč. DPH

z toho:
- dotace 7 000 000,00 Kč
- vlastní zdroje 2 019 677,00 Kč

Sociálně technické zázemí Bohemia SokolovSociálně technické zázemí Bohemia SokolovSociálně technické zázemí Bohemia Sokolov