česky Deutsch English

Výměna střechy nad šatnami FK Sokolov

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 19.08.2021 - 25.10.2021

POPIS PROJEKTU:

Cílem projektu je oprava sedlové střechy nad šatnami a kancelářemi FK Sokolov nacházející se na p. p. č. 2439/2 a p. p. č. 2529 v k. ú. obce Sokolov v areálu Baník Sokolov. V rámci opravy střechy dojde k výměně stávající dožilé střešní krytiny včetně laťování, okapů, svodů a hromosvodu.

ZHOTOVITEL STAVBY: František Trávník, vybrán na základě poptávkového řízení

FINANCOVÁNÍ:

Celkové náklady:  2 180 504,05 Kč s DPH

FOTO/DOKUMENTACE:

Situace zájmového území

Výměna střechy nad šatnami FK Sokolov

Stav před realizací

Výměna střechy nad šatnami FK Sokolov

Stav po realizaci

Šatny Baník 1

Šatny Baník 2