česky Deutsch English

Výměna povrchu a osvětlení hřiště u ISŠTE

Stav projektu: Připravuje se

Cílem projektu je revitalizace fotbalového hřiště u ISŠTE. Vzhledem k finanční náročnosti realizace byl projekt rozdělen na etapy:

1. etapa projektu - v přípravě:

VÝMĚNA POVRCHU FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ U ISŠTE A VÝMĚNA FOTBALOVÝCH STŘÍDAČEK

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího fotbalového hřiště s umělým povrchem, ve kterém dojde k výměně stávající umělé travní plochy za nový umělý trávník III. generace s výškou vlasu 60 mm, dále k vyjmutí stávající degradované EPDM podložky a k vyjmutí stávající drenážní vrstvy kameniva včetně stávajících drenáží za kompletně nové. Součástí tohoto projektu bude také výměna brankových konstrukcí a výměna fotbalových střídaček. V současné době je povrch tvořen již degradovaným umělým travním kobercem tloušťky 42 mm na EPDM (Etylenpropylen-dienový kaučuk) podložce tloušťky 25 mm, který je již nevhodný pro sportovní účely. Umělý povrch je v dezolátním stavu a nesplňuje tak požadavky na sportovní povrch. Struktura koberce je slehlá a již nepomáhá ani vyčesávání. Povrch je tvrdý a hrozí poranění při pádech.

Hrací plocha umělého trávníku nyní zabírá plochu 5 125 m2, nově bude hrací plochá umělého travního koberce rozšířena i za brankami k hraně stávajícího běžeckého oválu a bude mít celkovou plochu 6 759 m2.

Město Sokolov na základě vyhlášené výzvy č. 13/2020 Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč, program: Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024 podalo žádost o dotaci na výše zmíněnou první etapu projektu. Výzva byla vyhlášena Národní sportovní agenturou a požadovaná dotace v případě jejího schvální měla činit 70 % ze způsobilých nákladů dotační akce a to včetně nákladů projektové přípravy, technického dozoru investora a koordinátora BOZP. Dotační výzva byla poskytovatelem dotace v roce 2022 zrušena.

ZHOTOVITEL STAVBY: bude vybrán v případě schválení žádosti o dotaci a schválení předfinancování zastupitelstvem města

FINANCOVÁNÍ:

Předpokládaná cena akce: 17,3 mil. Kč vč. DPH

Stávající stav:

Hřiště ISŠTE 1

Hřiště ISŠTE 2

2. etapa projektu - v přípravě:

OSVĚTLENÍ FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ U ISŠTE

Projekt řeší vybudování nového LED osvětlení hrací plochy na hodnotu 200 lx ve sportovním areálu, jehož součástí je fotbalové hřiště, běžecká dráha. Povrch bude nově nasvícen novým LED osvětlením se šesti stožáry s výškou 14 m na podélných stranách. Ze šestice stožárů ponesou krajní dvě LED osvětlovací tělesa a středové stožáry ponesou každý tři LED osvětlovací tělesa. Rozvodná skříň systému osvětlení hrací plochy bude umístěna ve stávajícím objektu zázemí a bude napojena na stávající elektrickou síť. Není proto nutné budovat novou přípojku elektrické energie, dojde k využití stávajícího připojení.

ZHOTOVITEL STAVBY: bude vybrán v případě přidělení prostředků zastupitelstvem města

FINANCOVÁNÍ:

Předpokládaná cena osvětlení hřiště: 3,2 mil. Kč vč. DPH

Umístění stavby:

Výměna povrchu

3. etapa projektu - dokončena:

REKONSTRUKCE POVRCHU ATLETICKÉ DRÁHY U HŘIŠTĚ ISŠTE - RENOVAČNÍ NÁSTŘIK

Cílem byla renovace umělého povrchu atletické dráhy u ISŠTE v Sokolově. Tato etapa již byla úspěšně dokončena a je publikována na webu města v dokončených akcích pod tímto odkazem:

https://www.sokolov.cz/scripts/detail.php?id=53271&ev=2