česky Deutsch English

Výměna osvětlení na velkém sále Městského domu kultury

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 09.09.2019 - 30.10.2019

POPIS PROJEKTU

Cílem akce byla výměna osvětlení velkého sálu Městského domu kultury kvůli nevyhovujícímu stavu předešlého osvětlení, které bylo energeticky velmi náročné, údržba byla složitá a architektonicky a esteticky neodpovídalo původnímu vzhledu osvětlení. Součástí projektu kromě výměny hlavních lustrů a nástěnných svítidel na stěnách sálu a balkonu byla také i částečná výměna elektroinstalace lustrů a nástěnných svítidel, náplní elektrických rozvaděčů osvětlení a scénického osvětlení a modernizace ovládání svítidel, umožňující rozdělení vypínání skupin svítidel.

ZHOTOVITEL AKCE:

1. JAKUB ELEXMAYER, s.r.o. (dodávka lustrů a nástěnných svítidel). vybrán na základě zadávacího řízení https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1632.html

2. SOKOLOVSKÁ ELEKTRO FIRMA, spol. s.r.o. (montáž lustrů a elektroinstalace), vybrán na základě zadávacího řízení https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1651.html

FINANCOVÁNÍ

Celkové náklady na nákup svítidel a vč. elektroinstalace: 756 000,- Kč vč DPH

FOTO/DOKUMENTACE

Nový stav

MDK LUSTRY - Nový stav