česky Deutsch English

Vybudování archivu a stavební úpravy MěÚ Sokolov

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 28.11.2014 - 15.09.2015

Registrační číslo CZ.1.09/1.2.00/77.01216

Předpokládaný termín realizace stavby: 12/2014 – 10/2015

Tato akce byla realizována městem Sokolov za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci poskytnuté dotace z Regionálního operačního programu NUTS II SEVEROZÁPAD, prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst. Více informací na http://www.nuts2severozapad.cz/ a http://europa.eu. Město Sokolov obdrželo v průběhu měsíce ledna 2015 od poskytovatele dotace Doporučení projektu k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.
Dodavatelem stavby se po ukončení výběrového řízení stala společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.

Předpokládané celkové výdaje na projekt:    12 mil. Kč vč. DPH

Místo stavby:

Sokolov, Rokycanova 1929

Popis stavby:

Projekt byl zaměřen na vybudování nového archivu MěÚ Sokolov, jelikož původní archiv byl nedostačující. Došlo ke zvětšení ploch pro archivaci dokumentů MěÚ Sokolov. Dále došlo ke stavebním úpravám MěÚ Sokolov (stavební úpravy vybraných pater budovy MěÚ Sokolov, schodiště, zábradlí, rozvody a kamerový systém).

Na realizaci projektu spolupracoval odbor správy majetku a odbor rozvoje města.

Archiv bilboard (3179 kB, jpg)

Logo Severozápad