česky Deutsch English

Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia - Stará Ovčárna

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 16.04.2019 - 26.05.2020

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0005878

VÍCEÚČELOVÁ STEZKA SOKOLOV

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

POPIS AKCE

Město Sokolov realizovalo stavbu městské stezky pro pěší i cyklisty v celkové délce cca 2,5 km (z toho 1,777 km financováno z dotace). Stezka propojila dva sportovní a odpočinkové areály, které do současnosti postrádaly jakékoliv přímé napojení vyjma silnic pro motorové dopravní prostředky. Cyklostezka začíná v areálu Bohemia a pokračuje po komunikaci v ulici Tovární, Mičurinově, podél zahrad do Těšovic, kde se stáčí na jih, překříží ulici K. H. Borovského a pokračuje ulicemi M. Majerové a Švabinského k mostku přes Lobezský potok na Staré Ovčárně. Víceúčelová městská stezka zároveň umožňuje přístup chodcům a cyklistům k institucím (školy, školky), službám (nákupní centra) a do zaměstnání - areál chemických závodů a průmyslová zóna Bohemia. Součástí projektu bylo vybudování 17 nových parkovacích míst pro kola.

ZHOTOVITEL AKCE: ROADFIN STAVBY s.r.o., vybrán na základě zadávací dokumentace https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1441.html

FINANCOVÁNÍ

Celkové výdaje stavby: 19,78 mil. Kč vč. DPH

Z toho dotace: 11,24 mil. Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE

Mapa cyklostezky Bohemia - Stará Ovčárna - Sokolov

CYKLOSTEZKA STARÁ OVČÁRNA - BOHEMIA 3

CYKLOSTEZKA STARÁ OVČÁRNA - BOHEMIA 2