česky Deutsch English

Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia - Stará Ovčárna

Stav projektu: V realizaci

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0005878

VÍCEÚČELOVÁ STEZKA SOKOLOV

POPIS AKCE

Město Sokolov v současnosti připravuje stavbu městské stezky pro pěší i cyklisty v celkové délce 2,661 km (z toho 1,777 km financováno z dotace, 0,884 km financováno městem). Stezka propojí dvě důležité části města, které v tuto chvíli postrádají jakékoliv přímé napojení vyjma silnic pro motorové dopravní prostředky. Cyklostezka povede po komunikaci v ulici Tovární, Mičurinově, podél zahrad do Těšovic, kde se stočí na jih, překříží ulici K. H. Borovského a pokračuje ulicemi M. Majerové a Švabinského k mostku přes Lobezský potok na Staré Ovčárně. Víceúčelová městská stezka zároveň umožní přístup pěších a cyklistů k institucím (školy, školky), službám (nákupní centra) a do zaměstnání - areál chemických závodů a průmyslová zóna Bohemia. Součástí je vybudování 17 nových parkovacích míst pro kola.

Zhotovitel akce: V současnosti probíhá výběr zhotovitele formou veřejné zakázky

FINANCOVÁNÍ

Předpokládané náklady:               18,6 mil. Kč

Dotace:                                                11,3 mil. Kč

Podíl města:                                         7,3 mil. Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Mapa cyklostezky Bohemia - Stará Ovčárna - Sokolov