česky Deutsch English

Územní studie Hrušková

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 30.10.2018 - 10.01.2020

Cílem a účelem územní studie je návrh umístění nové zástavby včetně jejího napojení na dopravní obslužnost a na inženýrské sítě. Studie zohledňuje charakter stávající okolní zástavby a konkrétní územně technické podmínky.

Jedná se o nezávazný dokument.

FOTO/DOKUMENTACE

Tato územní studie Hrušková byla předmětem veřejného projednávání dne 11.11.2019.

Územní studie hrušková - finální (6485 kB, pdf)