česky Deutsch English

Útulek pro kočky

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 09.11.2018 - 22.05.2019

POPIS PROJEKTU

Cílem projektu je vybudování útulku pro kočky.

Umístění Útulku pro kočky bylo konzultováno se stavebním úřadem. Vzhledem k příliš vysoké  zastavěnosti a ozelenění  plochy areálu Sokolovské bytové s.r.o. nebylo možné vybudovat novostavbu  Útulku pro kočky v jižním cípu areálu Sokolovské bytové, s.r.o. na parcele p.č. 3343/1. Bylo vytipováno a odsouhlaseno nové umístění útulku pro kočky ve stávající budově garáží p.p.č. 4024/26. Původní garáž bude stavebně upravena, zateplena, bude vybudován nový systém vytápění, vnitřního vodovodu a kanalizace, vč. venkovních přípojek do vnitroareálových sítí. V objektu útulku vznikne místnost pro příjem, zázemí pro obsluhu vč. sociálního zařízení, sklad a přípravna krmiva, odchovna a izolace a velká místnost pro kotce s kočkami. Bude vybudován oplocený venkovní výběh.

ZHOTOVITEL PD: Ing. Jan Schrader, ČKAIT 0300725

ZHOTOVITEL AKCE: RUNAKO Sokolov s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1352.html

FINANCOVÁNÍ
Náklady stavby dle Smlouvy o dílo: 2 054 042 Kč

FOTODOKUMENTACE

Budoucí stav Situace útulku

Stav po realizaci

ÚTULEK PRO KOČKY