česky Deutsch English

Úpravy školních zahrad mateřských škol v Sokolově

logo OPZP

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 01.06.2014 - 31.12.2014
Registrační číslo projektu: CZ.1.02/7.1.00/13.17823

Tato akce byla realizována městem Sokolov za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj, prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, oblast podpory 7.1. Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací.

Předpokládané celkové výdaje na projekt: 5,4 mil. Kč vč. DPH
Celkové způsobilé výdaje projektu – plán: 5,3 mil. Kč (z toho 80 % dotace)

Místo stavby

Místem plnění byly školní zahrady mateřských škol v Sokolově – v ul. Pionýrů 1344, v ul. K. H. Borovského 1527, v ul. Marie Majerové 1650, v ul. Vítězná 725, v ul. Vrchlického 80, v ul. Alšova 1746 a v ul. Kosmonautů 1881.

Popis stavby

Předmětem realizace projektu byly stavební a zahradnické úpravy zahrad mateřských škol - v ul. Pionýrů 1344, v ul. K. H. Borovského 1527, v ul. Marie Majerové 1650, v ul. Vítězná 725, v ul. Vrchlického 80, v ul. Alšova 1746 a v ul. Kosmonautů 1881. Do všech zahrad byly nově začleněny nejmodernější prvky podporující environmentální výchovu dětí.