česky Deutsch English

Úprava přechodu pro chodce v ul. Sokolovská u pošty 5, Sokolov

Stav projektu: V realizaci
Termín realizace: 17.04.2023

POPIS PROJEKTU:

Cílem projektu je úprava křižovatky ulice Sokolovská – Heyrovského a přesunutí přechodu pro chodce v ulici Sokolovská. Uvedenými úpravami bude zvýšena bezpečnost osob při přecházení komunikace ulice Sokolovská a bude řešeno parkování při vjezdu do ulice Heyrovského.

ZHOTOVITEL PD: GEOprojectKV s.r.o.

ZHOTOVITEL STAVBY: ALGON, a.s., vybrán na základě zadávacího řízení:

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_2286.html

FINANCOVÁNÍ: 

Náklady dle smlouvy o dílo 1 504 749,71 Kč vč. DPH.

FOTO/DOKUMENTACE:

Zájmové území:

Přechod pro chodce v ul. Sokolovská u pošty 5

Situační výkres:

Přechod pro chodce v ul. Sokolovská u pošty 5

Přechod pro chodce v ul. Sokolovská u pošty 5