česky Deutsch English

Úprava křižovatky Slovenská – Lipová – Závodu míru

Stav projektu: Připravuje se

POPIS PROJEKTU:

Cílem projektu je řešení dopravní situace, resp. úprava křižovatky na frekventované ulici Závodu míru. V rámci úpravy vzniknou dvě místa pro přecházení a bude řešeno odvodnění upravované křižovatky.

ZHOTOVITEL PD: MESSOR s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení:

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_2170.html

FINANCOVÁNÍ: 

Cena za zpracování PD:  216 590 Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE:

Zájmové území:

Křižovatka Slovenská - Lipová

Situační výkres:

Křižovatka Slovenská - Lipová

Křižovatka Slovenská - Lipová