česky Deutsch English

Ul.Vítězná, Sokolov – výstavba dopravní a technické infrastruktury

Stav projektu: Připravuje se

POPIS PROJEKTU:

Cílem projektu je příprava nových parcel pro rodinné bydlení v ulici Želivského na Vítězné včetně potřebné dopravní a technické infrastruktury. V rámci projektu dojde k vybudování nové asfaltové příjezdové komunikace, k pokládce vodovodního, kanalizačního a plynovodního řadu, uložení vedení NN, veřejného osvětlení a dvou tras optického vedení.

ZHOTOVITEL PD: Messor s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení https://ezak.sokolov.cz/vz00001945

FOTO/DOKUMENTACE:

Situace zájmového území

RD Vítězná - Předběžný návrh ORM

Hrubopis