česky Deutsch English

Stezka pro cyklisty a chodce, Dolní Rychnov - Sokolov

Stav projektu: V realizaci
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0005919

Logo EU cyklo

POPIS AKCE
Město Sokolov připravuje stavbu společné stezky pro cyklisty a chodce. Tato stezka spojí Sokolov s Dolním Rychnovem a nahradí současnou komunikaci pro pěší, která je v nevyhovujícím stavu. Její délka je 1,188 km a povede za areálem gymnázia a po průtahu Chebskou ulicí. V rámci stavby stezky dojde dále k vybudování stání pro kola u škol a sídel firem na trase, dále bude provedena výměna dvou autobusových přístřešků za nové, bude vyřešeno nasvětlení přechodů a vybudování přechodu nového v blízkosti okružní křižovatky. Sokolov usiluje o podporu udržitelných forem dopravy, které jsou šetrné k životnímu prostředí, zvyšují bezpečnost všech účastníků provozu a snižují vytíženost pozemních komunikací. Cyklostezka umožní obyvatelům Sokolova a okolních obcí dojíždět bezpečně na kolech do zaměstnání, do škol a za službami. V projektu je myšleno i na chodce, proto jsou cyklostezky připravovány jako společné pro pěší a cyklisty.

ZHOTOVITEL AKCE: bss BÁŃSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., vybrán na základě zadávací dokumentace https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1440.html

FINANCOVÁNÍ

Rozpočtové náklady stavby: 18 969 975,88  Kč vč. DPH
Dotace:                                           14 848 598,27  Kč
Podíl města:                                    4 121 377,61  Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Mapa cyklostezky Dolní Rychnov - Sokolov (444 kB, pdf)

-----------------------------------------------------------

Problematika rovných příležitostí žen a mužů:

Rovné příležitosti (249 kB, pdf)