česky Deutsch English

Stezka pro cyklisty a chodce, Dolní Rychnov - Sokolov

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 17.04.2019 - 20.12.2019
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0005919

Logo EU cyklo

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

POPIS AKCE
Město Sokolov realizovalo stavbu společné stezky pro cyklisty a chodce. Tato stezka spojila Sokolov s Dolním Rychnovem a nahradila původní komunikaci pro pěší, která byla v nevyhovujícím stavu. Její délka je 1,188 km a vede za areálem gymnázia a po průtahu Chebskou ulicí. V rámci stavby stezky došlo dále k vybudování stání pro kola u škol a sídel firem na trase, dále byla provedena výměna dvou autobusových přístřešků za nové, bylo vyřešeno nasvětlení přechodů a vybudování přechodu nového v blízkosti okružní křižovatky. Sokolov usiluje o podporu udržitelných forem dopravy, které jsou šetrné k životnímu prostředí, zvyšují bezpečnost všech účastníků provozu a snižují vytíženost pozemních komunikací. Cyklostezka umožňuje obyvatelům Sokolova a okolních obcí dojíždět bezpečně na kolech do zaměstnání, do škol a za službami. V projektu je myšleno i na chodce, proto jsou cyklostezky realizovány jako společné pro pěší a cyklisty.

Stávající základová patka konstrukce pro uložení teplovodního potrubí v trase stezky pro cyklisty a chodce Dolní Rychnov - Sokolov

V trase nové stezky v ulici Chebská je umístěna stávající základová patka konstrukce pro uložení teplovodního potrubí. V zájmu bezpečnosti cyklistů a chodců řeší město Sokolov úpravu zmíněné patky. Ta byla plánována již při začátcích realizace trasy stezky. Došlo však k několika změnám v koncepci možného řešení podepření lávky a odbourání patky a nakonec byl, po shodě mezi statikem, vlastníkem rozvodného zařízení, vlastníkem komunikace a vlastníkem pozemku, zvolen nejoptimálnější a ekonomický nejméně náročný způsob řešení. Patka byla upravena tak, aby se průjezdný profil zvětšil na normovaný a bylo zajištěno bezproblémové a komfortní užívání stezky pro cyklisty a chodce.

ZHOTOVITEL AKCE: bss BÁŃSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., vybrán na základě zadávací dokumentace https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1440.html

FINANCOVÁNÍ

Celkové náklady stavby: 15 216 680,56 Kč vč. DPH

Dotace: 13 172 499,40 Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE

Mapa cyklostezky Dolní Rychnov - Sokolov (444 kB, pdf)

cyklostezka 3

cykloste 2