česky Deutsch English

Stavební úpravy veřejného prostranství propojení ul. B. Němcové, ul. Sokolovská, ul. Slovenská

Logo Severozápad

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 14.05.2014 - 10.11.2014
Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/63.01042

Zahájení realizace projektu:               05/2014
Ukončení realizace projektu:             02/2015

Financování projektu:
Tato akce byla realizována městem Sokolov za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci poskytnuté dotace z Regionálního operačního programu NUTS II SEVEROZÁPAD, prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst. Více informací na http://www.nuts2severozapad.cz/ a http://europa.eu.

Celkové výdaje na projekt:                                                               4,987 mil. Kč vč. DPH
Celkové nezpůsobilé výdaje projektu (hradilo město):         0,525 mil. Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu:                                               4,462 mil. Kč
z toho: - dotace ze strukturálního fondu ERDF                         3,793 mil. Kč
               - vlastní podíl města Sokolov                                            0,669 mil. Kč

Místo stavby:
Sokolov, styk ulic Boženy Němcové, Slovenská a Sokolovská.

Popis stavby:
Předmětem realizace projektu byly stavební úpravy veřejného prostranství v místě připojení ulic Boženy Němcové, Sokolovská a Slovenská. Jednalo se o kompletní stavební úpravy pojízdných komunikací v místě jejich styku. Ulice Slovenská byla jak k ulici Boženy Němcové, tak i k ulici Sokolovská nakolmena a připojena pod úhlem α=90°. V návaznosti na úpravu této křižovatky byly provedeny stavební úpravy tras pro pěší (chodníků) a přilehlých travnatých ploch, nové veřejné osvětlení a odvodnění komunikací.

Realizace stavby:
Výkon TDI na stavbu zajišťovala společnost REPRESENT – inženýrská a znalecká kancelář s.r.o., Sokolov.
Zhotovitelem stavby byla společnost bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Sokolov.

Doba výstavby:          05/2014 – 11/2014

Postup prací probíhal v souladu se Smlouvou o dílo na realizaci stavby a jejich dodatků. Byla prováděna průběžná kontrola a dohled nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací a vedením stavebního deníku.

Stavba byla odevzdána a převzata dne 13.10.2014. Dne 10.11.2014 byl na stavbu vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Křižovatka1 Křižovatka2

Další fotografie naleznete pod tímto odkazem: Fotodokumentace (1235 kB, pdf)

-----------------------------------------------------------

Problematika rovných příležitostí žen a mužů:

Rovné příležitosti (249 kB, pdf)