česky Deutsch English

Stavební úpravy v ulici Kovářská

Stav projektu: Připravuje se

POPIS PROJEKTU

Předmětem akce jsou úpravy a opravy místní komunikace. V rámci oprav bude také řešena oprava stávající opěrné zídky, vč. navazujícího schodiště, dále bude nově řešeno odvedení srážkových vod, veřejné osvětlení a případné přeložky sítí.

ZHOTOVITEL PD: vybrán na základě zadávacího řízení https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1394.html

FOTO/DOKUMENTACE

Situace zájmového území

ZÚ Kovářská