česky Deutsch English

Stavební úpravy v ulici Kovářská

Stav projektu: V realizaci
Termín realizace: 17.04.2023

POPIS PROJEKTU

Předmětem akce jsou úpravy a opravy místní komunikace. V rámci oprav bude také řešena oprava stávající opěrné zídky, vč. navazujícího schodiště, dále bude nově řešeno odvedení srážkových vod, veřejné osvětlení a případné přeložky sítí.

ZHOTOVITEL PD: Ing. Pavel Adamec, vybrán na základě zadávacího řízení:

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1394.html

ZHOTOVITEL STAVBY: ALGON, a.s., vybrán na základě zadávacího řízení:

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_2287.html

FINANCOVÁNÍ:

Náklady dle smlouvy o dílo 2 096 265,71 Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE

Situace zájmového území

ZÚ Kovářská

Stavební úpravy v ul. Kovářská