česky Deutsch English

Stavební úpravy objektu Chráněné dílny, Gagarinova 2048, Sokolov – objekt „Zdraposo“

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 01.07.2018 - 30.08.2019

POPIS PROJEKTU

Uvedený objekt se nachází na  ulicí Gagarinova, z jihozápadu je ohraničen Poláčkovou  ulicí. Na pozemku se nachází stavba občanské vybavenosti- dnes objekt chráněných dílen. Část objektu bude přestavěna na nájemní byty pro seniory se zázemím.

Objekt se skládá ze tří budov  a schodišťové „věže“ s výtahem. V objektu 1 se v současné době nachází chráněné dílny se zázemím. V objektu 2 kanceláře a komerční prostory s minimálním využitím, V objektu 3 jsou komerční prostory bez využití.

Předmětem řešení budoucí stavba  jsou stavební úpravy objektu 2 a navazující prostory objektu 3. Objekt 1 je zachován v maximální možné míře beze změn. V návaznosti na změnu užívání objektů 2 a 3 je řešeno i okolí domu - komunikace, parkovací stání, předzahrádky apod.

V suterénu při navrhovaných stavebních úpravách vzniknou potřebné chodby, sklepy pro byty, technické zázemí (výměník rozvodna)  a  tři bytové jednotky. Dále zde bude vybudován společenský sál se sociálním zázemím. V přízemí budovy (1.NP) bude umístěno sedm bytových jednotek, stejně tak i v prvním patře (2.NP). Všechny byty budou o velikosti 2+kk s podlahovou plochou 36 až 44 m2. Všechny bytové jednotky jsou řešeny jako bezbariérové. Před suterénními  byty na jižní straně budou vybudovány terasovité předzahrádky a byty ve vyšších patrech budou mít balkóny.   K budově č. 1 přiléhá budova č. 3, ve které bude vybudována prodejna pečiva s kavárnou a místnost pro komerční službu  maséra.

Součástí stavby je i oprava stávajících parkovišť, vybudování nových chodníků, parkovacích míst pro invalidní občany a také sadové úpravy celého areálu.

ZHOTOVITEL:

Projektové dokumentace: Ing. arch.  Václav Zůna, ČKA 03 356

Zhotovitel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o. , vybrán na základě otevřeného zadávacího řízení https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1193.html

FINANCOVÁNÍ
Smluvní cena za zpracování PD: 709 060,- Kč vč. DPH

Smluvní cena za realizaci díla: 33 033 968,- Kč vč. DPH

FOTODOKUMENTACE:

ZDRAPOSO 1

ZDRAPOSO 3

ZDRAPOSO