česky Deutsch English

Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov

Stav projektu: Připravuje se

POPIS PROJEKTU:

Cílem projektu jsou stavební úpravy budovy č. p. 1938 - jedná se o bývalou okresní hygienickou stanici. Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 15. 9. 2022 rozhodlo, ve vazbě na nedostatečnou kapacitu lékařů, o využití tohoto objektu pro poskytování zdravotních služeb.

Budova je ve velmi dobrém technickém stavu. Nejeví známky zatékání či problémy se spodní vodou. Okna jsou plastová, v dobrém stavu. Vnitřní rozvody jsou z původních materiálů, bude nutná jejich kompletní výměna. Ve špatném technickém stavu je venkovní vstupní schodiště do 2.NP. Doporučena bude jeho demolice a vytvoření hlavního vstupu v přízemí. Dalším nefunkčním prvkem je strojní vybavení výměníku. Jeho přestrojení již bylo provedeno na podzim roku 2022 (investiční akce Sokolovské bytové).

ZHOTOVITEL PD: Ing. Martin Dědič, vybrán na základě zadávacího řízení:

https://ezak.sokolov.cz/vz00002277

FINANCOVÁNÍ:

Předpokládané investiční náklady projektu: 30 mil. Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE:

Zájmové území:

Hygiena - zájmové území

STUDIE:

1NP
2NP
3NP
4NP
5NP