česky Deutsch English

Stavební úpravy komunikace v ulici Slovenská II. etapa

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 10.03.2023 - 28.07.2023

POPIS PROJEKTU

Předmětem dané akce jsou stavební opravy komunikace, její úpravy a dopravní uspořádání místní komunikace ulice Slovenská a úprava napojení z ulice Slovenská do ulice Závodu míru. V rámci úprav byla navržena nová dešťová kanalizace.

ZHOTOVITEL PD: GEOprojectKV s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení: 

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1336.html

ZHOTOVITEL STAVBY: Komunikace Sokolov s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení:

https://ezak.sokolov.cz/vz00002197

FINANCOVÁNÍ:

Náklady dle smlouvy o dílo 7 591 030,92 Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE

Situace zájmového území

Stavební úpravy komunikace v ulici Slovenská II. etapa

Stavební úpravy komunikace v ulici Slovenská II. etapa 2

Stavební úpravy komunikace v ulici Slovenská II. etapa

Stavební úpravy komunikace v ulici Slovenská II. etapa

Stav po realizaci:

Komunikace Slovenská

Komunikace Slovenská

Komunikace Slovenská