česky Deutsch English

Stavební úpravy komunikace v ulici Slovenská II. etapa

Stav projektu: Připravuje se

POPIS PROJEKTU

Předmětem dané akce jsou stavební opravy komunikace,  její úpravy a dopravní uspořádání místní komunikace ulice Slovenská a úpravu napojení z ulice Slovenská do ulice Závodu míru. V rámci úprav bude navržena nová dešťová kanalizace a případná výměna veřejného osvětlení.

ZHOTOVITEL PD: GEOprojectKV s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1336.html

FOTO/DOKUMENTACE

Situace zájmového území

ZÚ SLOVENSKÁ II. ETAPA