česky Deutsch English

Stavební úpravy komunikace v ulici Slovenská I. etapa

Stav projektu: Připravuje se

POPIS PROJEKTU

V rámci projektu dojde k úpravě stávající šířky komunikace v ulici Slovenská, k úpravě podélných parkovacích stání a zároveň dojde i k vytvoření nových podélných stání. Součástí projektu je také výměna stávajích lamp veřejného osvětlení za nové a budou navrženy chodníky po obou stranách komunikace. Odvodnění zpevněných ploch a komunikací bude řešeno pomocí nových uličních vpustí.

ZHOTOVITEL PD:  PROJEKT STAV, s.r.o.

FOTO/DOKUMENTACE

Situace zájmového území

Stavební úpravy komunikace v ulici Slovenská I. etapa