česky Deutsch English

Stavební úpravy komunikace v ulici Jelínkova, nová dešťová kanalizace

Stav projektu: Připravuje se

POPIS PROJEKTU:

Cílem projektu je úprava komunikace a parkování v ulici Jelínkova. Součástí projektu bude rovněž úprava osvětlení parkovacích ploch a přechodu pro chodce a řešení odvádění dešťových vod, vč. návrhu nové dešťové kanalizace. Dále pak řešení odpadového hospodářství, resp. osazení podzemních kontejnerů pro sběr odpadu.

ZHOTOVITEL PD: ISONOE INVEST a.s. , vybrán za základě zadávacího řízení:

https://ezak.sokolov.cz/vz00002364

FINANCOVÁNÍ:

Cena za zpracování PD: 350 900 Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE:

Situace zájmového území:

Zájmová území - komunikace