česky Deutsch English

Stavební úpravy komunikace ulice Vítězná – k ZŠ Běžecká

Stav projektu: Připravuje se

POPIS PROJEKTU:

Cílem projektu je oprava a úprava místní komunikace ulice Vítězná, směrem od DDM k ZŠ Běžecká. Kromě provedení nutných oprav komunikace, vzniknou nová šikmá parkovací stání. Bude provedeno odvodnění komunikace a parkovacích stání a upravena trasa veřejného osvětlení a jeho doplnění o nové světlené body.

ZHOTOVITEL PD: ISONOE INVEST a.s., vybrán na základě zadávacího řízení: https://ezak.sokolov.cz/contract_display_2125.html

FINANCOVÁNÍ:

Cena za zpracování PD: 204 490 Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE:

Zájmové území:

Zájmové území Vítězná k ZŠ Běžecká

Situace:

Komunikace Vítězná k ZŠ Běžecká - situace

Komunikace Vítězná k ZŠ Běžecká - situace