česky Deutsch English

Stavební úpravy komunikace ulice Seifertova

Stav projektu: Připravuje se

POPIS PROJEKTU:

Cílem projektu je oprava a úprava komunikace ulice Seifertova. Kromě provedení nutných oprav komunikace a zpevněných ploch u garáží, vzniknou nová parkovací stání podél komunikace. Bude vybudována dešťová kanalizace a upravena trasa stávajícího veřejného osvětlení, popř. jeho doplnění o nové světelné body.

ZHOTOVITEL PD: ISONOE INVEST, a.s., vybrán na základě zadávacího řízení: https://ezak.sokolov.cz/contract_display_2183.html

FINANCOVÁNÍ:

Cena za zpracování PD: 277 090 Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE:

Zájmové území:

Zájmové území - Seifertova

Situace:

Komunikace Seifertova - situace

Komunikace Seifertova - situace