česky Deutsch English

Stavební úpravy komunikace ulice Petra Chelčického, Sokolov a výměna vodovodního řadu

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 05.03.2021 - 21.12.2021

POPIS PROJEKTU

Předmětem této akce je generální oprava poškozeného povrchu vozovky, výměna vodovodního řadu v ulici , pokládka optického kabelu, zřízení odvodnění a dešťové kanalizace v ulici. V rámci stavby provede společnost GasNet s.r.o. jako svoji investici i výměnu plynovodního potrubí. V rámci stavby budou vybudována parkovací místa, která byla na základě připomínek z veřejného projednání 25.3.2019 změněna na podélná. Do změnové projektové dokumentace byla zapracována většina připomínek dotčených občanů města z veřejného projednání dne 25.3.2019.

Pro informaci přikládáme koordinační situaci změnové projektové dokumentace.

ZHOTOVITEL STAVBY: ALGON a.s. , vybrán na základě zadávacího řízení https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1880.html

FINANCOVÁNÍ:

Celkové náklady: 8 878 870,66 Kč s DPH

Podíl města Sokolov: 6 430 268,91 Kč s DPH

Podíl Sokolovské vodárenské s.r.o.: 2 448 601,75 Kč s DPH

mmr_cr_rgb.jpg

Město Sokolov má na realizaci projektu schválenou dotaci ve výši 2 592 241 Kč. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj z dotačního titulu „Podpora obnovy místních komunikací“.

FOTO/DOKUMENTACE

Situace zájmového území

CHELČICKÉHO - SITUACE

Koordinační situační výkres oprav v ul. P. Chelčického je možné otevřít z následujícího odkazu:

Koordinační situační výkres_ul.P. Chelčického (818 kB, pdf)

Stav před realizací

UL. PETRA CHELČICKÉHO - PŘED

Stav po ukončení realizace

ul. P. Chelčického

ul. P. Chelčického