česky Deutsch English

Stavební úpravy komunikace ulice Petra Chelčického, Sokolov

Stav projektu: Připravuje se

POPIS PROJEKTU

Předmětem projektu jsou stavební úpravy chodníků, vozovky a stávajících odstavných ploch v ulici Petra Chelčického. Návrh respektuje stávající polohové a sklonové poměry v ulici Petra Chelčického. Veškeré plochy a komunikace jsou odvodněny dle stávajícího stavu, tedy do kanalizace, stávajícími a doplněnými uličními vpustmi. Součástí chodníků jsou bezbariérové úpravy, které jsou v souladu s Vyhláškou 398/2009 Sb.

ZHOTOVITEL PD: Ing. Pavel Adamec, vybrán na základě zadávacího řízení https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1144.html

FOTO/DOKUMENTACE

Situace zájmového území

ZÚ - UL. PETRA CHELČICKÉHO

Stav před realizací

UL. PETRA CHELČICKÉHO - PŘED