česky Deutsch English

Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 30.06.2017 - 31.07.2018

POPIS PROJEKTU

Předmětem stavební akce byla komplexní oprava komunikace, chodníků a přilehlých ploch. Na základě projektové dokumentace, byla vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele. S vítězným uchazečem byla uzavřena smlouva o dílo. Z důvodu náročnosti stavební akce byla stavba rozdělena do dvou etap, první etapa byla realizována v termínu 30.06. - 04.12.2017 a druhá etapa realizována v termínu 07.02. - 31.07.2018. 

Zhotovitel stavby:  SWIETELSKY stavební s.r.o. https://ezak.sokolov.cz/contract_display_978.html

TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE: 30.06.2017

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Celkové výdaje projektu:  16 230 746,94 Kč vč. DPH

Spartakiádní

FOTO/DOKUMENTACE

Původní stav

UL. SPARTAKIÁDNÍ - PŮVODNÍ STAV

Nový stav

UL. SPARTAKIÁDNÍ - NOVÝ STAV