česky Deutsch English

Stavební úpravy komunikace ul. Josefa Kajetána Tyla, Sokolov

Stav projektu: Připravuje se

POPIS PROJEKTU

Hlavním předmětem tohoto projektu je oprava povrchu komunikace v ulici Josefa Kajetána Tyla, včetně přilehlých chodníků a parkovišť. V rámci realizace bude provedena výměna splaškové kanalizace a vodovodních potrubí hlavních řádů a nově bude vybudován hlavní řád dešťové kanalizace.

ZHOTOVITEL PD: Ing. Petra Neubauerová

FOTO/DOKUMENTACE

Situace zájmového území

ZÚ - J.K.TYLA

Stav před realizací

UL. J.K.TYLA - STARÝ STAV