česky Deutsch English

Sokolov – stavební úpravy komunikace ulice J.K.Tyla, vodovod, kanalizace

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 02.03.2020 - 31.08.2020

POPIS PROJEKTU

Předmětem stavby  byla oprava komunikace J.K.Tyla s vybudováním dešťové kanalizace a výměnou vodovodního a kanalizačního vedení v ulici.  Stavba byla financována jako společná investice města Sokolov a Sokolovské vodárenské s.r.o., která uhradila část stavby vodovod, splašková kanalizace a jednotná kanalizace.

Stavba probíhala ve dvou etapách:

1. etapa stavby v rozsahu od Lobezského potoka po křížení ulice J.K.Tyla s ulicí Maxima Gorkého byla realizována v období konec března 2020 až konec června 2020.

2. etapa stavby v rozsahu od  křížení ulice J.K.Tyla s ulicí Maxima Gorkého do napojení na Rokycanovu  ulici byla realizována od konce června 2020 do konce srpna 2020.

ZHOTOVITEL AKCE: VIDEST s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1658.html

FINANCOVÁNÍ:

Náklady dle smlouvy o dílo: 12 071 359,- Kč vč. DPH

z toho Sokolovská vodárenská s.r.o. : 3 372 058,- Kč vč. DPH                       

FOTO/DOKUMENTACE

Stav před realizací

UL. J.K.TYLA - STARÝ STAV

Stav po realizaci

J.K. TYLA

J.K. TYLA 2