česky Deutsch English

Stavební úpravy komunikace Třebízského

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 24.08.2017 - 29.06.2018

POPIS PROJEKTU

Stavební úpravy komunikace ulice Třebízského byly provedeny ve dvou etapách. V I. etapě došlo k úpravě poškozeného povrchu stávající místní komunikace v úseku od ulice Pionýrů po ulici Jiráskova. Tato etapa byla realizována v roce 2017. V II. etapě, která pokračuje od ulice Jiráskova až po vyústění do ulice Karla Havlíčka Borovského byla zrealizována v první polovině roku 2018, došlo rovněž k opravě povrchu komunikace, ke zbudování nových parkovacích míst a odvodnění komunikace.

Parkování couváním do šikmých stání v ulici Třebízského za hlavní poštou.

Tento způsob byl navržen s ohledem na větší bezpečnost účastníku silničního provozu. V první řadě má řidič lepší přehled o okolních autech, po celou dobu couvání na parkovací místo může lépe odhadovat vzdálenost od okolních vozidel a to hlavně díky zpětným zrcátkům po stranách. Součástí některých aut jsou i různé parkovací senzory, s nimiž půjde zacouvání snadněji. Nejnovější potom disponují asistentem, který snímá okolí auta a zavede řidiče na zvolené místo.

Za druhé je lepší vyjíždět z parkovacího místa popředu. S couváním do silnice je spojeno jedno velké riziko, a sice nedostatečný rozhled. Abyste se mohli podívat, jestli je nacouvání do silnice bezpečné, musíte nejdříve vyjet více jak polovinou vozu, než uvidíte na jízdní pruh. Pokud jste do parkovacího místa zacouvali a stojíte naopak – tedy předkem k silnici – získáváte tím kompletní přehled o svém okolí a nemusíte se stresovat s prudkým vycouváním a následným rychlým vyjetím na komunikaci.

Další skutečností je, že většina řidičů, kteří v zimním období ve spěchu očistí pouze zamrzlé přední okno, pak následně při vyjíždění z parkovacího místa couváním, nemají prakticky žádný přehled o situaci za vozidlem.

Důležitou výhodou zacouvání do parkovací místa je ochrana vystupujících osob, zvláště dětí, které při zajetí vozidlem do parkovacího místa popředu, vystupují ze zadní části vozidla přímo do komunikace a hrozí jim tak nebezpečí střetu s projíždějícím vozidlem. Toto riziko se velmi sníží, pokud vozidlo do parkovacího místa zacouvá a osoby vystupují mimo komunikaci, v lepším případě na chodník (zdroj: Jan Veselovský, https://www.autozive.cz/category/rady-automobilistum/).

ZHOTOVITEL AKCE: Algon, a.s.

FINANCOVÁNÍ

Náklady akce dle Smlouvy o dílo: 4 067 260,33 Kč vč. DPH

FOTODOKUMENTACE

Situace stavby Stavební úpravy komunikace Třebízského

Stav po realizaci

Třebízského