česky Deutsch English

Stavební úpravy komunikace v ulici Lidické nábřeží

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 03.03.2022 - 22.07.2022

POPIS PROJEKTU

Předmětem akce jsou stavební úpravy a dopravní uspořádání místní komunikace. V rámci úprav byly navrženy dvě parkovací plochy v prolukách mezi bytovými domy, odvedeny srážkové vody, výměněno veřejné osvětlení a provedeny přeložky sítí.

ZHOTOVITEL PD: GEOprojectKV s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení:

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1209.html

ZHOTOVITEL STAVBY: KV Realinvest, s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení:

https://ezak.sokolov.cz/vz00002019

FINANCOVÁNÍ:

Náklady dle smlouvy o dílo: 12 334 430,89 Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE:

Situace zájmového území

Lidické nábřeží

Lidické nábřeží

Stav před realizací:

Lidické nábřeží - původní stav

Lidické nábřeží - původní stav

Stav po realizaci:

Lidické nábřeží

Lidické nábřeží

Lidické nábřeží