česky Deutsch English

Stavební úpravy komunikace v ulici Lidické nábřeží

Stav projektu: Připravuje se

POPIS PROJEKTU

Předmětem akce jsou stavební úpravy a dopravní uspořádání místní komunikace. V rámci úprav budou navrženy dvě parkovací plochy v prolukách mezi bytovými domy, odvedeny srážkové vody, výměněno veřejné osvětlení a provedeny případné přeložky sítí.

ZHOTOVITEL PD: GEOprojectKV s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1209.html

FOTO/DOKUMENTACE

Situace zájmového území

ZÚ Lidické nábřeží