česky Deutsch English

Stavební úpravy bytového domu – Sokolov, Petra Chelčického 1310 - 1311

Stav projektu: V realizaci
Termín realizace: 25.01.2022

Logo EU_MMR

POPIS PROJEKTU:  

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu a provedení celkových stavebních úprav bytového domu v ulici Petra Chelčického č. p. 1310 – 1311 v Sokolově. Bytový dům pochází z 1. poloviny 20. století. Po úpravě vnitřních dispozic vznikne v bytovém domě celkem 16 bytových jednotek. V každém ze čtyř nadzemních podlaží budou dvě jednotky 3+1 a dvě jednotky 1+1. V 1.PP budou pro každou bytovou jednotku vybudovány nové sklepní kóje z ocelového pletiva. Stávající půdní vestavba v sedlové střeše s vikýři bude odstraněna a nahrazena nadstavbou s valbovou střechou a imitací mansardové střechy. 4.NP vznikne nově místo původního obytného podkroví. V objektu bude provedena kompletní výměna rozvodů ZTI, elektroinstalace, podlah a vnitřních výplní. Bytový dům bude zateplen pomocí uceleného zateplovacího systému s veškerými doporučenými doplňky vč. výměny oken a dveří.

ZHOTOVITEL PD: 

Projekt stavební části –  Schrader s.r.o. (Ing. Jan Schrader)

Projekt nadstavby 4.NP – Ing. Oto Stašek

ZHOTOVITEL STAVBY: 

SUAS – stavební, s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení: 

https://ezak.sokolov.cz/vz00001960

FINANCOVÁNÍ:

Tento projekt je spolufinancován z Evropské unie. Na spolufinancování akce „Stavební úpravy bytového domu – Sokolov, Petra Chelčického 1310 - 1311“obdrželo město Sokolov dotaci ve výši 2.302.652,28 z Integrovaného regionálního operačního programu.

Celkové náklady: 21.848.829,83 Kč včetně DPH 

FOTODOKUMENTACE:

Současný stav

Bytový dům Petra Chelčického

Bytový dům Petra Chelčického

Vizualizace

Bytový dům Petra Chelčického

Bytový dům Petra Chelčického