česky Deutsch English

Stavební úpravy administrativního domu K. H. Máchy 1275, Sokolov (budova C MěÚ Sokolov)

Stav projektu: Připravuje se

POPIS PROJEKTU

Cílem projektu je zateplení a sanace budovy "C" Městského úřadu Sokolov v ulici K. H. Máchy 1275. Stavební úpravy budou spočívat především ve vnějším zateplení fasády minerální vlnou, výměně vybraných výplní otvorů za lépe tepelně izolující, provedení zateplení stěn pod úrovní terénu. Dále bude řešena vlhkost prostor budovy za pomocí nepřímé metody odvlhčení v podobě natažení nopové folie v kombinaci s provedením odvodu spodních vod drenážním systémem.

ZHOTOVITEL PD: Ing. Jan Klícha, vybrán na základě zadávacího řízení https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1102.html

FINANCOVÁNÍ

Celkové náklady projektu: 4.286.831,- Kč vč. DPH

Na realizaci projektu obdrželo město příslib dotace z Operačního programu Životní prostředí v rámci 121. výzvy. Maximální výše poskytnuté dotace činní 1.461.904,- Kč (40% způsobilých nákladů).

V současné době město Sokolov rozhodlo projekt s názvem „Stavební úpravy administrativního domu K. H. Máchy 1275, Sokolov“ pozastavit a schválenou dotaci odmítnout. Důvodem je aktuální vývoj situace ve stavebnictví, kdy ceny stavebních materiálů jsou značně vysoké a neustále dochází k jejich růstu. Celková cena projektu by značně překračovala plánovaný rozpočet.