česky Deutsch English

STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ V ULICI ATLETICKÁ, SOKOLOV

Stav projektu: V realizaci
Termín realizace: 21.09.2020

Informace pro občany města Sokolov

UPOZORNĚNÍ NA DOPRAVNÍ OMEZENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ V ULICI ATLETICKÁ

Město Sokolov Vás tímto informuje, že v době od 01. 03. 2021 do 31. 08. 2021 bude probíhat oprava a úprava komunikace a parkovacích stání v ulici Atletická. Ve snaze předejít dopravním komplikacím a zajistit tak občanům maximální komfort bydlení, budou stavební práce prováděny ve třech na sebe navazujících etapách.

První etapa uzavírky byla odborem dopravy MěÚ Sokolov stanovena na období od 01.03.2021 do 23.04.2021, druhá etapa v období od 05.04.2021 do 28.05.2021 a třetí etapa je plánována od 03.05.2021 do 30.07.2021. Poslední fáze stavby od 31.07.2021 do 31.08.2021 bude zaměřena na dokončovací a úklidové práce.

Po dobu provádění stavebních prací bude částečně omezen příjezd k jednotlivým obytným domům podél komunikace Atletická, který bude zajištěn přes objízdné trasy. V rámci druhé etapy uzavírky bude zcela zamezen příjezd k obytnému domu č.p. 2221 a č.p. 2222. V ulici Sportovní a ve vnitrobloku Atletická bude dočasně umožněn obousměrný provoz. Zhotovitel stavby zajistí po celou dobu provádění prací pěší přístup k objektu tak, aby nedošlo k omezení pohybu obyvatel bytových domů. Na přechodnou dobu dojde ke změně umístění jednotlivých kontejnerů na komunální i separovaný odpad. V součinnosti se zhotovitelem budou stanoveny trasy pro složky IZS.

Za vzniklé komplikace a omezení se Vám omlouváme.

Situace s etapami uzavírky

1. etapa 03 - 04/2021

2. etapa 04 - 05/2021

3. etapa 05 - 07/2021

ATLETICKÁ - ETAPY
_____________________________________________________________________________________

MMR 2

TERMÍN REALIZACE: 03/2021 - 09/ 2021

POPIS PROJEKTU

Předmětem této akce budou stavební úpravy komunikace a parkoviště v ulici Atletická a to na pozemcích p. č. 2525/2, 2564/1, 2565. 2585, 2845, 2894/31, 2874/1 v katastrálním území v obci Sokolov.

Město Sokolov na realizaci projektu obdrželo dotaci ve výši 3.581.129,- Kč, která pokryje 50% způsobilých nákladů projektu. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci programu „Podpora rozvoje regionů 2019+“

ZHOTOVITEL AKCE: SILNICE CHMELÍŘ s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1819.html

FINANCE:

Cena dle smlouvy o dílo: 6 247 262,16 ,- Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE

Situace zájmového území

ATLETICKÁ

ATLETICKÁ 2

Stav před realizací

ATLETICKÁ PŘED 1

ATLETICKÁ PŘED 2