česky Deutsch English

STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ V ULICI ATLETICKÁ, SOKOLOV

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 01.03.2021 - 16.08.2021

MMR 2

POPIS PROJEKTU

Předmětem této akce budou stavební úpravy komunikace a parkoviště v ulici Atletická a to na pozemcích p. č. 2525/2, 2564/1, 2565. 2585, 2845, 2894/31, 2874/1 v katastrálním území v obci Sokolov.

Město Sokolov na realizaci projektu obdrželo dotaci ve výši 3.581.129,- Kč, která pokryje 50% způsobilých nákladů projektu. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci programu „Podpora rozvoje regionů 2019+“

ZHOTOVITEL AKCE: SILNICE CHMELÍŘ s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1819.html

FINANCE:

Cena dle smlouvy o dílo: 6 247 262,16 ,- Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE

Situace zájmového území

ATLETICKÁ

ATLETICKÁ 2

Stav před realizací:

ATLETICKÁ PŘED 1

ATLETICKÁ PŘED 2

Stav po realizaci:

STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ V ULICI ATLETICKÁ, SOKOLOV

STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ V ULICI ATLETICKÁ, SOKOLOV

STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ V ULICI ATLETICKÁ, SOKOLOV

STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ V ULICI ATLETICKÁ, SOKOLOV

STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ V ULICI ATLETICKÁ, SOKOLOV

STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ V ULICI ATLETICKÁ, SOKOLOV