česky Deutsch English

Stará Ovčárna, Sokolov - Veřejné osvětlení

Stav projektu: V realizaci
Termín realizace: 15.06.2023

POPIS PROJEKTU:

Cílem projektu je vybudování sítě veřejného osvětlení v městské části Stará Ovčárna. Projekt bude řešit položení nového vedení a osazení nových sloupů včetně LED svítidel. Důvodem realizace akce je skutečnost, že svítidla veřejného osvětlení jsou umístěna na sloupech v majetku společnosti ČEZ, která své vedení ukládá do země a sloupy ruší. V současné době probíhají projekční práce.

ZHOTOVITEL PD: ICS-systémy s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení:

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_2171.html

ZHOTOVITEL STAVBY: HDT impex s.r.o. , vybrán na základě zadávacího řízení:  https://ezak.sokolov.cz/vz00002284

FINANCOVÁNÍ:

Náklady dle smlouvy o dílo: 971 670 Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE:

Zájmové území:

Zájmové území