česky Deutsch English

Společenský prostor Hrušková

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 01.09.2008 - 31.07.2009

Místo stavby:

Hrušková, zemědělská stavba na stavebním p.č. 21  

Popis:

Stávající zemědělský objekt, který původně sloužil k ustájení domácích zvířat, byl zrenovován. Část tohoto objektu se kvůli špatnému stavu musela vybourat. Zbylé nosné stěny byly opraveny, položila se nová podlaha ze zámkové dlažby a celý objekt se nově zastřešil. Současně byla provedena regenerace neudržovaného prostoru kolem objektu – pozemek se zpevnil pískovým mlatem, byla upravena zeleň a travnaté plochy, osazeny byly dětské herní prvky.

Vznikl tak veřejný společenský prostor sloužící k letní rekreaci a ke konání společenských akcí v obci.

Zhotovitel:

Zhotovitel stavby: Společnost “RUNAKO“ Sokolov, spol. s r.o.

Doba výstavby: 09/2008 - 11/2008

Zhotovitel úprav prostranství: SOTES Sokolov spol. s r.o.

Celková doba realizace: 06/2009 – 07/2009

Financování:

Financováno z vlastních zdrojů města Sokolov.

Celkové výdaje na akci: 1 259 007,00 vč. DPH

Společenský prostor Hrušková