česky Deutsch English

Snížení tepelných ztrát budov – Domy s pečovatelskou službou v Sokolově

Logo Operační program životní prostředí

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 01.09.2013 - 30.06.2014
Registrační číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/12.13888

Zatupitelstvo města Sokolov na svém 5. mimořádném zasedání dne 08.01.2013 schválilo realizaci dotační akce:

Snížení telepných ztrát budov - Domy s pěčovatelskou službou v Sokolově.

Tato akce byla realizována městem Sokolov za finanční spoluúčasti Evropského fondu soudržnosti, prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), oblast podpory 3.2., podoblast podpory 3.2.1. Realizace úspor energie.

Předpokládané celkové výdaje na projekt: 22,6 mil. Kč vč. DPH
Celkové způsobilé výdaje projektu - plán: 12,4 mil Kč

Místo stavby

Místem plnění byly dva stávající domy s pečovatelskou službou v Sokolově - Dům s pečovatelskou službou Komenského 113 a Dům s pečovatelskou službou Jiřího z Poděbrad 2046.

Popis stavby

Předmětem realizace projektu bylo provedení stavebních úprav stávajících domů s pečovatelskou službou v ul. Komenského 113 a v ul. Jiřího z Poděbrad 2046 v Sokolově za účelem snížení tepelných ztát budov. Součástí stavebních úprav byla výměna oken a dveří, zateplení stěn kontaktním zateplovacím systémem, výměna dvouplášťové konstrukce střechy za jednoplášťovou a instalace adaptivní ekvitermní regulace vytápění.

Současný stav

Dům s pečovatelskou službou, Jiřího z PoděbradDům s pečovatelskou službou, Komenského