česky Deutsch English

Snížení tepelných ztrát budov – 5. MŠ, 7. MŠ, 8. MŠ a 10. MŠ

Logo Operační program životní prostředí

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 01.09.2013 - 30.09.2014
Registrační číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/12.13873

Zatupitelstvo města Sokolov na svém 5. mimořádném zasedání dne 08.01.2013 schválilo realizaci dotační akce:

Snížení telepných ztrát budov - 5. MŠ, 7. MŠ, 8. MŠ a 10. MŠ.

Tato akce byla realizována městem Sokolov za finanční spoluúčasti Evropského fondu soudržnosti, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), oblast podpory 3.2., podoblast podpory 3.2.1. Realizace úspor energie.

Předpokládané celkové výdaje na projekt: 17,5 mil. Kč vč. DPH
Celkové způsobilé výdaje projektu – plán: 10,6 mil. Kč

Místo stavby

Místem plnění byly objekty mateřských škol v Sokolově – 5. MŠ v ul. Marie Majerové 1650, 7. MŠ v ul. Vítězná 725, 8. MŠ v ul. Vrchlického 80 a 10. MŠ v ul. Alšova 1746.

Popis stavby

Předmětem realizace projektu byly stavební úpravy stávajících mateřských školek v Sokolově v ul. Marie Majerové 1650, ul. Vítězná 725, ul. Vrchlického 80 a ul. Alšova 1746 za účelem snížení tepelných ztrát objektů. Součástí stavebních úprav byla výměna oken a dveří, zateplení stěn kontaktním zateplovacím systémem, výměna dvouplášťové konstrukce střechy za jednoplášťovou a instalace adaptivní ekvitermní regulace vytápění.

Současný stav

5. mateřská školka Majerova7. mateřská školka Vítězná8. mateřská školka Vrchlického10. mateřská školka Alšova