česky Deutsch English

Školská zařízení - plán oprav a investic školských zařízení pro rok 2023

Stav projektu: V realizaci
Termín realizace: 01.01.2023

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. PIONÝRŮ 1614

Oprava/investice Akce                                                                                             Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Oprava Oprava učeben - etapa 2 (dokončení 3.NP 2.stupně nebo alespoň další učebny ve 3.NP)  2 800,0

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. ROKYCANOVA 258

Oprava/investice Akce                                                                                             Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Oprava Oprava vnitřních instalací - etapa 1  7 000,0

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. BOŽENY NĚMCOVÉ 1784

Oprava/investice Akce                                                                                             Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Oprava Oprava vnitřních svodů  800,0

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. BĚŽECKÁ 2055

Oprava/investice Akce                                                                                             Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Oprava Oprava chodníků a zpevněných ploch před školou  350,0
Oprava Čištění fasády (odstranění plísně) - etapa 1  100,0
Oprava Oprava střech nad vstupem do školy a školní jídelny  150,0
Oprava Odstranění vody z krytu - spodní voda (čerpání či jiný odvod)  120,0

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. ŠVABINSKÉHO 1702

Oprava/investice Akce                                                                                             Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Oprava Oprava rozvodů vody - jen PD  800,0
Oprava Oprava rampy u školní jídelny  120,0
Oprava Výměna žebříků a oprava závad střech  1 000,0

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. KŘIŽÍKOVA 1916

Oprava/investice Akce                                                                                             Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Oprava Odstranění plísně na fasádě - etapa 5  100,0
Investice Rekonstrukce šaten 3. - 5. ročníku  1 500,0
Investice Venkovní žaluzie  1 000,0

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. PIONÝRŮ 1344

Oprava/investice Akce                                                                                              Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Oprava Kompletní oprava okapů, svodů a odvětrání   700,0
Oprava Oprava úklidové místnosti v suterénu budovy  120,0
Investice Retence dešťových vod  1 000,0

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. K.H. BOROVSKÉHO 1527

Oprava/investice Akce                                                                                             Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Oprava Výměna radiátorů ve 2 třídách a ložnicích 250,0

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. M. MAJEROVÉ 1650

Oprava/investice Akce                                                                                             Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Oprava Oprava vodorovné trasy kanalizace pavilonu 2  180,0

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. VÍTĚZNÁ 725

Oprava/investice Akce                                                                                             Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Oprava Výměna sklepních oken - 12 ks  400,0
Investice Retence dešťových vod  950,0

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. VRCHLICKÉHO 80

Oprava/investice Akce                                                                                             Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Investice Nová herní plocha a úpravy chodníku  500,0

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. ALŠOVA 1746

Oprava/investice Akce                                                                                             Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Oprava Výměna linolea na spojovací chodbě  250,0
Investice Zahradní altán + stoly a lavice pro výuku  300,0

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. KOSMONAUTŮ 1881

Oprava/investice Akce                                                                                             Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Oprava Oprava střechy - žlutý pavilon  2 000,0

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, SPARTAKIÁDNÍ 1937

Oprava/investice Akce                                                                                             Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Oprava Oprava stropu společenského sálu pavilonu C  (stavební + elektroinstalace)  1 300,0
Oprava Oprava elektroinstalace pavilonu B - etapa1  900,0
Investice Retence dešťových vod  1 400,0