česky Deutsch English

Školská zařízení - plán oprav a investic školských zařízení pro rok 2022

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 01.01.2022 - 31.12.2022

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. PIONÝRŮ 1614

Oprava/investice Akce                                                                                             Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Investice Výstavba bezbariérového přístupu pro handicapované žáky 1.stupně  3 196,0
Investice Rekonstrukce soc. zařízení (chlapecké toalety) v 1. NP 2. stupně  788,0
Oprava Oprava podlahy v kuchyni  1 315,0
Oprava Oprava učeben - etapa 1  1 006,0

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. ROKYCANOVA 258

Oprava/investice Akce                                                                                             Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Oprava Oprava slaboproudých rozvodů 2 005,0

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. BOŽENY NĚMCOVÉ 1784

Oprava/investice Akce                                                                                             Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Oprava Oprava kanalizace  308,0
Oprava Oprava / výměna lapolu - havárie 311,0

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. BĚŽECKÁ 2055

Oprava/investice Akce                                                                                             Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Oprava Oprava chodníků  119,0
Oprava Oprava povrchu hřiště pro školní družinu  117,0
Oprava Oprava obložení vstupu do krytu  113,0

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. ŠVABINSKÉHO 1702

Oprava/investice Akce                                                                                             Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Oprava Výměna podlahové krytiny chodeb v pavilonu 2.stupně - etapa 1   640,0
Oprava Oprava oplocení  513,0
Oprava Odstranění příčky v učebně 1. stupně 257,0

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. KŘIŽÍKOVA 1916

Oprava/investice Akce                                                                                             Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Investice Projektová dokumentace odborné přírodovědné učebny (chemie a fyzika)  102,0
Investice Učitelské stoly  167,0
Oprava Odstranění plísně na fasádě - etapa 4  96,0
Oprava Oprava osvětlení a elektroinstalace tělocvičen  490,0
Oprava Oprava kanceláře vedení školy  186,0

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. PIONÝRŮ 1344

Oprava/investice Akce                                                                                             Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Investice Rekonstrukce zahrady MŠ   814,0
Investice Zřízení sborovny v suterénu budovy a úpravy přípravny  196,0
Oprava Oprava osvětlení ve 4 třídách  388,0

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. K.H. BOROVSKÉHO 1527

Oprava/investice Akce                                                                                             Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Oprava Oprava elektroinstalace, etapa 2  1 366,0
Investice Retence dešťových vod 392,0

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. M. MAJEROVÉ 1650

Oprava/investice Akce                                                                                             Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Oprava Oprava/výměna povrchu přírodního chodníku  120,0
Oprava Oprava zábradlí pavilonu 2  14,0
Oprava Oprava elektroinstalace šatny zaměstnanců  137,0

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. VÍTĚZNÁ 725

Oprava/investice Akce                                                                                             Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Investice Instalace stříšek nad vchody - 3 vchody  237,0
Oprava Oprava zpevněné plochy před školkou  239,0
Oprava Oprava/výměna vstupních bran - 2 brány  210,0

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. VRCHLICKÉHO 80

Oprava/investice Akce                                                                                             Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Oprava Oprava kanalizace - havárie  509,0

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. ALŠOVA 1746

Oprava/investice Akce                                                                                             Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Oprava Opravy výdejen jídla, kuchyně a soc. zařízení  788,0

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. KOSMONAUTŮ 1881

Oprava/investice Akce                                                                                             Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Investice Retence dešťových vod - zelený pavilon (kompletní realizace) 502,0
Oprava Oprava venkovních povrchů - vstupy  226,0

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, SPARTAKIÁDNÍ 1937

Oprava/investice Akce                                                                                             Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Oprava Oprava elektroinstalace pavilonu C - přízemí  955,0