česky Deutsch English

Školská zařízení - plán oprav a investic školských zařízení pro rok 2022

Stav projektu: V realizaci
Termín realizace: 01.01.2022

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. PIONÝRŮ 1614

Oprava/investice Akce                                                                                             Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Investice Výstavba bezbariérového přístupu pro handicapované žáky 1.stupně  3 300,0
Oprava Oprava soc. zařízení (chlapecké toalety) v 1.NP 2.stupně  350,0
Oprava Oprava podlahy v kuchyni  1 200,0
Oprava Oprava učeben - etapa 1  1 200,0

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. ROKYCANOVA 258

Oprava/investice Akce                                                                                             Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Oprava Oplocení a úpravy pozemku p.č. 834/1 pro potřeby školy  300,0
Investice Kompletní oprava rozvodů - etapa 1  8 500,0

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. BOŽENY NĚMCOVÉ 1784

Oprava/investice Akce                                                                                             Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Oprava Oprava kanalizace  200,0

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. BĚŽECKÁ 2055

Oprava/investice Akce                                                                                             Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Oprava Oprava chodníků  200,0
Oprava Oprava povrchu hřiště pro školní družinu  300,0
Oprava Oprava obložení vstupu do krytu  120,0

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. ŠVABINSKÉHO 1702

Oprava/investice Akce                                                                                             Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Oprava Výměna podlahové krytiny chodeb v pavilonu 2.stupně - etapa 1   1 000,0
Oprava Oprava oplocení - etapa 1  300,0

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. KŘIŽÍKOVA 1916

Oprava/investice Akce                                                                                             Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Investice Projektová dokumentace odborné přírodovědné učebny (chemie a fyzika)  120,0
Investice Klimatizace učeben IT a AJ - 3 učebny  610,0
Oprava Odstranění plísně na fasádě - etapa 4  100,0
Oprava Oprava osvětlení a elektroinstalace tělocvičen  350,0
Oprava Oprava ploché střechy - šatny tělocvičen  500,0
Oprava Oprava kanceláře vedení školy  260,0

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. PIONÝRŮ 1344

Oprava/investice Akce                                                                                              Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Investice Rekonstrukce zahrady MŠ   850,0
Investice Zřízení sborovny v suterénu budovy a úpravy přípravny  160,0
Oprava Oprava osvětlení ve 4 třídách  440,0

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. K.H. BOROVSKÉHO 1527

Oprava/investice Akce                                                                                             Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Oprava Oprava elektroinstalace, etapa 2  1 680,0

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. M. MAJEROVÉ 1650

Oprava/investice Akce                                                                                             Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Oprava Oprava vodorovné části kanalizace v pavilonu 2  120,0
Oprava Oprava/výměna povrchu přírodního chodníku  80,0
Oprava Oprava zábradlí pavilonu 2  60,0
Oprava Oprava elektroinstalace šatny zaměstnanců  180,0

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. VÍTĚZNÁ 725

Oprava/investice Akce                                                                                             Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Investice Instalace stříšek nad vchody - 3 vchody  100,0
Oprava Oprava zpevněné plochy před školkou  220,0
Oprava Oprava/výměna vstupních bran - 2 brány  180,0

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. VRCHLICKÉHO 80

Oprava/investice Akce                                                                                             Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Oprava Opravy chodníku v zahradě - zadní část  250,0

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. ALŠOVA 1746

Oprava/investice Akce                                                                                             Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Oprava Opravy výdejen jídla, kuchyně a soc. zařízení  980,0

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. KOSMONAUTŮ 1881

Oprava/investice Akce                                                                                             Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Oprava Projektová dokumentace retence dešťových vod - zelený pavilon  80,0
Investice Oprava venkovních povrchů - vstupy  250,0

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, SPARTAKIÁDNÍ 1937

Oprava/investice Akce                                                                                             Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Oprava Oprava elektroinstalace pavilonu C - přízemí  1 260,0
Oprava Rezerva na havarijní opravy  100,0

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, STARÉ NÁMĚSTÍ 37

Oprava/investice Akce                                                                                             Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Oprava Rezerva na havarijní opravy  200,0