česky Deutsch English

Školská zařízení - plán oprav a investic školských zařízení pro rok 2021

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 01.01.2021 - 31.12.2021

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. PIONÝRŮ 1614

Oprava/investice Akce                                                                                             Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
investice Projektová dokumentace odborných učeben - fyzikálně přír. a multimédia 96,8  
oprava Oprava kanalizace kuchyně 22,7   
oprava Oprava podlahy v knihovně 35,5   
oprava Oprava omítek v knihovně 68,4   

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. ROKYCANOVA 258

Oprava/investice Akce                                                                                             Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
investice Projektová dokumentace odborné učebny - polytechnická 59,2  
investice Projektová dokumentace odborné učebny - přírodovědná 52,0  
služba Projektová dokumentace kompletní opravy vnitřních instalací 527,0  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. BOŽENY NĚMCOVÉ 1784

Oprava/investice Akce                                                                                             Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
oprava Oprava rampy u jídelny 98,2  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. BĚŽECKÁ 2055

Oprava/investice Akce                                                                                             Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
investice Rekonstrukce střešního pláště, pavilon 3 2 894,1  
investice Retence dešťových vod 3 032,0  
investice Projektová dokumentace odborné učebny - multimediální jazyková 1.st.  56,8  
oprava Oprava chodníku u školní jídelny 120,8  
oprava Oprava haromosvodu tělocvičny  44,4  
oprava Oprava výměníkové stanice - výměník Glazer 39,9  
oprava Oprava výměníkové stanice - regulační ventil 39,4  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. ŠVABINSKÉHO 1702

Oprava/investice Akce                                                                                             Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
oprava Oprava sociálních zařízení na 2. stupni 1 109,2  
investice Projektová dokumentace odborné učebny - multimediální jazyková 2.st.   42,3  
investice Projektová dokumentace odborné učebny - přírodovědná 60,5  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. KŘIŽÍKOVA

Oprava/investice Akce                                                                                             Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
oprava Odstranění plísně na fasádě vč. aplikace ochranných nátěrů 99,0  
oprava Oprava nouzového osvětlení  95,5  
služba Projektová dokumentace opravy osvětlení tělocvičen 33,8  
investice Projektová dokumentace odborné učebny - polytechnická 52,0  

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. PIONÝRŮ 1344

Oprava/investice Akce                                                                                              Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
investice Zateplení a odvětrání skladu nářadí 84,6  
investice Projektová dokumentace Retence dešťových vod   37,8  

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. K.H. BOROVSKÉHO 1527

Oprava/investice Akce                                                                                             Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
oprava Oprava elektroinstalace, etapa 1 467,9  
služba Projektová dokumentace opravy elektroinstalace 95,5  
investice Projektová dokumentace Retence dešťových vod 37,8  

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. M. MAJEROVÉ 1650

Oprava/investice Akce                                                                                             Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
oprava Oprava vnejší kanalizace 229,9  
oprava Oprava vnitřní kanalizace 29,0  
oprava Oprava vstupu 20,4  

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. VÍTĚZNÁ 725

Oprava/investice Akce                                                                                             Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
oprava Oprava sociálního zázemí pro personál kuchyně 259,3  
oprava Oprava vstupu do pavilonu Červený klíček 22,5  

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. VRCHLICKÉHO 80

Oprava/investice Akce                                                                                             Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Oprava Opravy podlahy dolní třídy 177,6  

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. ALŠOVA 1746

Oprava/investice Akce                                                                                             Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
investice Herní plocha 137,3  
investice Instalace stříšek nad vchody do MŠ 63,8  
oprava Oprava sociálního zařízení zaměstnanců ve 2.NP 75,5  
oprava Oprava sociálního zařízení zaměstnanců v 1.NP 70,1  

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. KOSMONAUTŮ 1881

Oprava/investice Akce                                                                                             Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
oprava Oprava střechy zeleného pavilonu 1 503,02  
služba Projektová dokumentace opravy střechy zeleného pavilonu 47,1  
investice Herní plocha 208,5  
oprava Oprava střešního svodu v šatně stravování 26,2  
oprava Oprava vstupů oranžového a zeleného pavilonu 120,1  
oprava Oprava oplechování střechy - vichřice 25,3  
oprava Oprava vytápění - havárie 48,6  

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, SPARTAKIÁDNÍ 1937

Oprava/investice Akce                                                                                             Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
investice Zahradní altán pro akce a činnosti pro volně příchozí 233,0  
oprava Oprava rozvodů vody v pavilonu C - havárie vč. související služby  100,8  

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLASTARÉ NÁMĚSTÍ 37

Oprava/investice Akce                                                                                             Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
oprava Oprava balkónu - havárie 63,7