česky Deutsch English

Školská zařízení - plán oprav a investic školských zařízení pro rok 2019

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 01.01.2019 - 31.12.2019

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. PIONÝRŮ 1614

Oprava/investice Akce                                                                                              Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
investice Vestavba šaten do učebních pavilonů - projektová dokumentace         58,0  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. ROKYCANOVA 258

Oprava/investice Akce                                                                                             Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
oprava Výměna vstupních vrat 431,0  
oprava Vstupy do bočních zádveří 419,0  
investice Dvorní trakt a sportovní zázemí 82,0  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. B. NĚMCOVÉ

Oprava/investice Akce                                                                                             Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH
oprava Oprava sociálních koutů v kabinetech vč. kanalizace a rozvodů vody  690,0  
oprava Oprava malé tělocvičny 995,0  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. BĚŽECKÁ

Oprava/investice Akce                                                                                             Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
Investice Rekonstrukce střechy nejvyššího pavilonu   2 888,0  
Oprava Vinylové podlahy 439,0  
Oprava Výměna světel v tělocvičnách 348,0  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. ŠVABINSKÉHO 1702

Oprava/investice Akce                                                                                              Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
investice Stavební úpravy učebny chemie a fyziky   57,0  
oprava Oprava odtokových kanálků v bazénu 55,0  
oprava Výměna interiérových dveří 380,0  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. KŘIŽÍKOVA

Oprava/investice

Akce                                                                                            

Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
investice Oplocení areálu z ul. Gagarinova (vč. příjezdu ke školní kuchyni) 545,0  
oprava Oprava rozvodů vody a kanalizace, pavilon C 546,0  
oprava Nové krytiny v chodbách 355,0  

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. PIONÝRŮ 1344

Oprava/investice Akce                                                                                             Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
investice oprava oplocení 1 464,0  

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. K.H. BOROVSKÉHO 1527

Oprava/investice Akce                                                                                             Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
oprava Stavební úpravy prádelny, sušárny a kuchyně  826,0  

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. M. MAJEROVÉ 1650

Oprava/investice Akce                                                                                             Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
oprava Stavební úpravy pavilonu I včetně výměny elektroinstalace a úprav kuchyněk 1 669,0  

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. VÍTĚZNÁ 725

Oprava/investice Akce                                                                                             Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
oprava Oprava výdejen potravin 345,0  

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. VRCHLICKÉHO 80

Oprava/investice Akce                                                                                             Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
oprava Podlahy v horní třídě 185,0  

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. ALŠOVA 1746

Oprava/investice Akce                                                                                             Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
oprava Stavební úpravy kuchyně a hospodářského pavilonu 1 754,0  

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. KOSMONAUTŮ 1881

Oprava/investice Akce                                                                                             Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
oprava Oprava ploché střechy růžového pavilonu 756,0  
oprava Oplocení celého areálu  1 234,0  

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, STARÉ NÁMĚSTÍ 37

Oprava/investice Akce                                                                                             Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
oprava Vymalování chodeb a učeben 338,0  
investice Půdní vestavba 1 658,0  
Investice Oprava podlah 2 463,0  

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, SPARTAKIÁDNÍ 1937

Oprava/investice Akce                                                                                             Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
oprava Elektroinstalace pav. A  680,0  
oprava Oprava jímačů bleskovodu 42,0