česky Deutsch English

Školská zařízení - plán oprav a investic školských zařízení pro rok 2019

Stav projektu: V realizaci
Termín realizace: 01.01.2019

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. PIONÝRŮ 1614

Oprava/investice Akce                                                                                             Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
investice Vestavba šaten do učebních pavilonů - projektová dokumentace 120,0  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. ROKYCANOVA 258

Oprava/investice Akce                                                                                             Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
oprava Oprava vstupních chodeb a výměna vstupních vrat 550,0  
oprava Oprava krovů a stropních konstrukcí na půdě 1 100,0  
investice Dvorní trakt a sportovní zázemí 2 100,0  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. B. NĚMCOVÉ

Oprava/investice Akce                                                                                             Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH
oprava Oprava sociálních koutů v kabinetech vč. kanalizace a rozvodů vody  600,0  
investice Oplocení II. etapa 800,0  
oprava Oprava stropů a obložení tělocvičny 1000,0  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. BĚŽECKÁ

Oprava/investice Akce                                                                                             Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
oprava Oprava střechy pavilon A   1 500,0  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. ŠVABINSKÉHO 1702

Oprava/investice Akce                                                                                             Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
investice Stavební úpravy učebny chemie a fyziky   1 300,0  
oprava Oprava odtokových kanálků v bazénu 100,0  
oprava Výměna vstupních dveří - I. a II. stupeň a jídelna 650,0  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. KŘIŽÍKOVA

Oprava/investice Akce                                                                                             Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
investice Oplocení areálu z ul. Gagarinova (vč. příjezdu ke školní kuchyni) 600,0  
oprava Oprava rozvodů vody a kanalizace, pavilon C 600,0  
oprava Oprava podlah v chodbách (výměna lina) 630,0  

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. PIONÝRŮ 1344

Oprava/investice Akce                                                                                             Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
oprava Stavební úpravy suterénu (sbrorovna a sklady) 200,0  
investice Oplocení areálu 2 240,0  

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. K.H. BOROVSKÉHO 1527

Oprava/investice Akce                                                                                             Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
oprava Stavební úpravy prádelny, sušárny a kuchyně 1 140,0  

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. M. MAJEROVÉ 1650

Oprava/investice Akce                                                                                             Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
oprava Oprava elektroinstalace a přípravné kuchyňky, pav. 1 1 600,0  

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. VÍTĚZNÁ 725

Oprava/investice Akce                                                                                             Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
oprava Oprava přípravných kuchyněk 700,0  

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. VRCHLICKÉHO 80

Oprava/investice Akce                                                                                             Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
oprava Oprava rozvodů topení 500,0  
oprava Oprava podlah ve vstupních chodbách 330,0  

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. ALŠOVA 1746

Oprava/investice Akce                                                                                             Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
oprava Stavební úpravy kuchyně a hospodářského pavilonu 2 320,0  

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. KOSMONAUTŮ 1881

Oprava/investice Akce                                                                                             Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
oprava Oprava střechy růžového pavilonu 1 250,0  
oprava Oprava oplocení  1 600,0  

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, STARÉ NÁMĚSTÍ 37

Oprava/investice Akce                                                                                             Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
oprava Vymalování chodeb a učeben vč. nákladů na opravu a údržbu 550,0  
investice Dokončení půdní vestavby 2 000,0  

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, SPARTAKIÁDNÍ 1937

Oprava/investice Akce                                                                                             Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH  
oprava Elektroinstalace pav. A 1 000,0  
oprava Oprava jímačů bleskovodu 120,0